Raporty

29 grudnia, 2006
Zarejestrowanie akcji serii E w KDPW
27 grudnia, 2006
Dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku podstawowym
20 grudnia, 2006
Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
18 grudnia, 2006
Przydział akcji serii E
13 grudnia, 2006
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
11 grudnia, 2006
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego
24 listopada, 2006
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
14 listopada, 2006
Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2006 r.
14 listopada, 2006
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2006 r.
9 listopada, 2006
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
25 września, 2006
Zmiana terminu przekazania raportu
21 września, 2006
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
20 września, 2006
Uchwały podjęte na NWZA
20 września, 2006
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
12 września, 2006
Projekty uchwał na NWZA
1 września, 2006
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
31 sierpnia, 2006
Uchwały podjęte na NWZA
21 sierpnia, 2006
Projekty uchwał na NWZA
21 sierpnia, 2006
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14 sierpnia, 2006
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2006 r.
14 sierpnia, 2006
Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r.
9 sierpnia, 2006
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
11 lipca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
3 lipca, 2006
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
30 czerwca, 2006
Uchwały podjęte na ZWZA
30 czerwca, 2006
Wybór biegłego rewidenta
30 czerwca, 2006
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r.
28 czerwca, 2006
Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego
21 czerwca, 2006
Projekty uchwał na ZWZA
14 czerwca, 2006
Sprawozdania Rady Nadzorczej
9 czerwca, 2006
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2 czerwca, 2006
Zmiana terminu przekazania raportu
5 kwietnia, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
31 marca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
30 marca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
10 marca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
9 marca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
1 marca, 2006
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2005 r.
6 lutego, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
27 stycznia, 2006
Aneks do znaczącej umowy
25 stycznia, 2006
Terminy raportów okresowych

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.