Raporty

14 grudnia, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13 grudnia, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji
4 listopada, 2011
Zawieszenie oferty dotyczącej zakupu udziałów spółki zależnej
11 października, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
11 października, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji
4 października, 2011
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną
29 września, 2011
Zbycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
26 września, 2011
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
26 września, 2011
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
20 września, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
9 września, 2011
Zawarcie znaczącej umowy
8 września, 2011
Zmiana znaczącej umowy – umowa kredytowa
26 sierpnia, 2011
Zmiana biegłego rewidenta
19 sierpnia, 2011
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną
16 sierpnia, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
12 sierpnia, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów na WZA
29 lipca, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
30 czerwca, 2011
Wybór biegłego rewidenta
9 czerwca, 2011
Odwołanie Prezesa Zarządu
9 czerwca, 2011
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
9 czerwca, 2011
Wypłata dywidendy
9 czerwca, 2011
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
9 czerwca, 2011
Powołanie Członka Zarządu oraz wybór Prezesa Zarządu
24 maja, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r. – korekta
20 maja, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r.
13 maja, 2011
Informacja dotycząca negocjacji w sprawie oferty zakupu udziałów
12 maja, 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
12 maja, 2011
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
10 maja, 2011
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
23 marca, 2011
Otrzymanie oferty zakupu udziałów
14 marca, 2011
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2010 r.
1 marca, 2011
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
1 marca, 2011
Odwołanie Członka Zarządu
1 marca, 2011
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
1 marca, 2011
Powołanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
25 lutego, 2011
Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu
25 lutego, 2011
Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu – korekta
21 lutego, 2011
Zawarcie aneksu do umowy
11 lutego, 2011
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
8 lutego, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
4 lutego, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
31 stycznia, 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
31 stycznia, 2011
Projekty uchwał na NWZA
24 stycznia, 2011
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18 stycznia, 2011
Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości
18 stycznia, 2011
Zawarcie aneksu do umowy
14 stycznia, 2011
Terminy raportów okresowych

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.