Raporty

14 grudnia, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13 grudnia, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji
4 listopada, 2011
Zawieszenie oferty dotyczącej zakupu udziałów spółki zależnej
11 października, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
11 października, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji
4 października, 2011
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną
29 września, 2011
Zbycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
26 września, 2011
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
26 września, 2011
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
20 września, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
9 września, 2011
Zawarcie znaczącej umowy
8 września, 2011
Zmiana znaczącej umowy – umowa kredytowa
26 sierpnia, 2011
Zmiana biegłego rewidenta
19 sierpnia, 2011
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną
16 sierpnia, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
12 sierpnia, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów na WZA
29 lipca, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
30 czerwca, 2011
Wybór biegłego rewidenta
9 czerwca, 2011
Odwołanie Prezesa Zarządu
9 czerwca, 2011
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
9 czerwca, 2011
Wypłata dywidendy
9 czerwca, 2011
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
9 czerwca, 2011
Powołanie Członka Zarządu oraz wybór Prezesa Zarządu
24 maja, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r. – korekta
20 maja, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r.
13 maja, 2011
Informacja dotycząca negocjacji w sprawie oferty zakupu udziałów
10 maja, 2011
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
12 maja, 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
12 maja, 2011
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
23 marca, 2011
Otrzymanie oferty zakupu udziałów
14 marca, 2011
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2010 r.
1 marca, 2011
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
1 marca, 2011
Odwołanie Członka Zarządu
1 marca, 2011
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
1 marca, 2011
Powołanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
25 lutego, 2011
Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu
25 lutego, 2011
Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu – korekta
21 lutego, 2011
Zawarcie aneksu do umowy
11 lutego, 2011
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
8 lutego, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
4 lutego, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
31 stycznia, 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
31 stycznia, 2011
Projekty uchwał na NWZA
24 stycznia, 2011
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18 stycznia, 2011
Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości
18 stycznia, 2011
Zawarcie aneksu do umowy
14 stycznia, 2011
Terminy raportów okresowych

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.