Raporty

23 grudnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
21 grudnia, 2013
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
19 grudnia, 2013
Nabycie akcji własnych
19 grudnia, 2013
Zawarcie aneksów do znaczących umów
17 grudnia, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za listopad 2013 roku
10 grudnia, 2013
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
10 grudnia, 2013
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
6 grudnia, 2013
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez Spółkę i jej spółki zależne
26 listopada, 2013
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
25 listopada, 2013
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez Spółkę i jej spółki zależne
14 listopada, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za październik 2013 roku
14 listopada, 2013
Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2013 r.
14 listopada, 2013
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku
12 listopada, 2013
Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „PLAST-BOX” S.A. na 2013 rok
8 listopada, 2013
Zmiana Programu Odkupu akcji własnych
14 października, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za wrzesień 2013 roku
30 września, 2013
Zawarcie umowy kredytowej – aktualizacja informacji
25 września, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
24 września, 2013
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
20 września, 2013
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
16 września, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za sierpień 2013 roku
20 września, 2013
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
12 września, 2013
Nabycie akcji własnych
18 września, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
11 września, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
11 września, 2013
Nabycie akcji własnych
10 września, 2013
Nabycie akcji własnych
9 września, 2013
Nabycie akcji własnych
6 września, 2013
Nabycie akcji własnych
5 września, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
5 września, 2013
Nabycie akcji własnych
4 września, 2013
Nabycie akcji własnych
3 września, 2013
Nabycie akcji własnych
3 września, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
2 września, 2013
Nabycie akcji własnych
30 sierpnia, 2013
Nabycie akcji własnych
29 sierpnia, 2013
Nabycie akcji własnych
28 sierpnia, 2013
Nabycie akcji własnych
27 sierpnia, 2013
Nabycie akcji własnych
23 sierpnia, 2013
Zawarcie aneksu do umowy
14 sierpnia, 2013
Zamiar rezygnacji Prezesa Zarządu Spółki z pełnionej funkcji
13 sierpnia, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za lipiec 2013 roku
6 sierpnia, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
31 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
26 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych – korekta
26 lipca, 2013
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
26 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
25 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
24 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
24 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
23 lipca, 2013
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za 2013 r.
23 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
22 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
19 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
18 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
17 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
17 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
16 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
15 lipca, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za czerwiec 2013 roku
12 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
11 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
11 lipca, 2013
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz aktualizacja informacji
10 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
10 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
9 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
8 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
5 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
5 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
4 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
3 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
3 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
2 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
1 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
28 czerwca, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
28 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
27 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
26 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
26 czerwca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
25 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
24 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
21 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
20 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
19 czerwca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
19 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
18 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
17 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
14 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
13 czerwca, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za maj 2013 roku
13 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
12 czerwca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
11 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
10 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
7 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
6 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
5 czerwca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
4 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
3 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
4 czerwca, 2013
Wypłata dywidendy – informacje uzupełniające
31 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
29 maja, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
29 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
28 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
27 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
24 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
23 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
23 maja, 2013
Wybór biegłego rewidenta
23 maja, 2013
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
23 maja, 2013
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
23 maja, 2013
Wypłata dywidendy
22 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
22 maja, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
21 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
21 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
20 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
20 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
17 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
17 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
16 maja, 2013
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
16 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
16 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
16 maja, 2013
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
14 maja, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
14 maja, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za kwiecień 2013 roku
30 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
25 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
25 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
23 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
22 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
19 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
18 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
17 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
17 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
15 kwietnia, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za marzec 2013 roku
11 kwietnia, 2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 kwietnia, 2013
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
11 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
10 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
10 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
10 kwietnia, 2013
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.
9 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
8 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
5 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
4 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
4 kwietnia, 2013
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
3 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
2 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
28 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
27 marca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
27 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
26 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
25 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
22 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
22 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
14 marca, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za luty 2013 roku
1 marca, 2013
Zawarcie aneksu do umowy
1 marca, 2013
Zawarcie aneksu do umowy
14 lutego, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za styczeń 2013 roku
30 stycznia, 2013
Korekta prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Plast-Box SA na 2013 rok
28 stycznia, 2013
Rezygnacja ze współpracy ze spółką Gamrat SA
21 stycznia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
18 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
17 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
17 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
15 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
14 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
11 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
10 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
9 stycznia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
9 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
8 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
8 stycznia, 2013
Terminy przekazywania raportów okresowych
7 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
4 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
3 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
2 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych – korekta
2 stycznia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
2 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.