Raporty

18 grudnia, 2014
Zawarcie aneksów do znaczących umów
28 października, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
20 października, 2014
Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW
27 września, 2014
Umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki
26 września, 2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
22 września, 2014
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
16 września, 2014
Zawarcie znaczącej umowy
15 września, 2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
9 września, 2014
Zawarcie znaczącej umowy
19 sierpnia, 2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
12 sierpnia, 2014
Zawarcie umowy kredytowej – aktualizacja informacji
8 sierpnia, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
24 czerwca, 2014
Wypłata dywidendy
24 czerwca, 2014
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24 czerwca, 2014
Powołanie członków Rady Nadzorczej
24 czerwca, 2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 procent głosów na ZWZ
18 czerwca, 2014
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
17 czerwca, 2014
Wybór biegłego rewidenta
27 maja, 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
27 maja, 2014
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
5 maja, 2014
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
14 kwietnia, 2014
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
4 kwietnia, 2014
Wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013
15 kwietnia, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
20 lutego, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
14 lutego, 2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13 lutego, 2014
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13 lutego, 2014
Powołanie członków Rady Nadzorczej
13 lutego, 2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
13 lutego, 2014
Zaprzestanie publikacji miesięcznych wyników finansowych
13 lutego, 2014
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
28 stycznia, 2014
Terminy przekazywania raportów okresowych
23 stycznia, 2014
Zmiana Programu Odkupu akcji własnych
23 stycznia, 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
23 stycznia, 2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
23 stycznia, 2014
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy głosów w Spółce
23 stycznia, 2014
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy głosów w Spółce
22 stycznia, 2014
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy głosów w Spółce
20 stycznia, 2014
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
14 stycznia, 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
14 stycznia, 2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13 stycznia, 2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
7 stycznia, 2014
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.