Raporty

21 grudnia, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
18 grudnia, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18 grudnia, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
17 grudnia, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
16 grudnia, 2015
Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
15 grudnia, 2015
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki
12 grudnia, 2015
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
4 grudnia, 2015
Zawarcie aneksów do znaczących umów
2 grudnia, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
1 grudnia, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
30 listopada, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
30 listopada, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
27 listopada, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
19 listopada, 2015
Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku
13 listopada, 2015
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia
13 listopada, 2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13 listopada, 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółki Akcyjnej
3 września, 2015
Zawarcie znaczącej umowy
25 sierpnia, 2015
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
27 lipca, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
24 lipca, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
16 czerwca, 2015
Wybór biegłego rewidenta
9 czerwca, 2015
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
27 maja, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
26 maja, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
26 maja, 2015
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
25 maja, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
22 maja, 2015
Informacja o zmianie zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
19 maja, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 procent głosów na ZWZ
19 maja, 2015
Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
19 maja, 2015
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję
18 maja, 2015
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
18 maja, 2015
Wypłata dywidendy
18 maja, 2015
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktu planowanego porządku obrad
15 maja, 2015
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
28 kwietnia, 2015
Wniosek Akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.
21 kwietnia, 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21 kwietnia, 2015
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
21 kwietnia, 2015
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
20 kwietnia, 2015
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014
18 kwietnia, 2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16 kwietnia, 2015
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
26 marca, 2015
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
26 marca, 2015
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
26 marca, 2015
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
24 marca, 2015
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Członka Zarządu
24 marca, 2015
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
18 lutego, 2015
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18 lutego, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
18 lutego, 2015
Powołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
18 lutego, 2015
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
30 stycznia, 2015
Terminy przekazywania raportów okresowych
29 stycznia, 2015
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.
27 stycznia, 2015
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
23 stycznia, 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
23 stycznia, 2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
15 stycznia, 2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
12 stycznia, 2015
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
12 stycznia, 2015
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – korekta

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.