Raporty

30 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23 grudnia, 2016
Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksów do umów kredytowych
21 grudnia, 2016
Zawarcie aneksów do znaczących umów
15 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13 grudnia, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
9 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
6 grudnia, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28 listopada, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
25 listopada, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
25 listopada, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19 listopada, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14 listopada, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
7 listopada, 2016
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku
17 października, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
16 października, 2016
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za III kwartały 2016 roku
14 października, 2016
Informacja dotycząca złożonej przez Spółkę wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
13 października, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10 października, 2016
Złożenie wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
13 września, 2016
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
9 września, 2016
Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
7 września, 2016
Zawarcie znaczącej umowy
30 sierpnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19 sierpnia, 2016
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
12 sierpnia, 2016
Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
10 sierpnia, 2016
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku
21 lipca, 2016
Wybrane wstępne, niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2016 roku
25 czerwca, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21 czerwca, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15 czerwca, 2016
Wybór biegłego rewidenta
10 czerwca, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
1 czerwca, 2016
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
19 maja, 2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16 maja, 2016
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16 maja, 2016
Wypłata dywidendy
29 kwietnia, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
28 kwietnia, 2016
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
21 kwietnia, 2016
Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku
19 kwietnia, 2016
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015
19 kwietnia, 2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.
1 kwietnia, 2016
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
18 lutego, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18 lutego, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
14 marca, 2016
Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS „Plast-Box” S.A. za 2015 rok
15 lutego, 2016
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2015 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
23 lutego, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
8 lutego, 2016
Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku
28 stycznia, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21 stycznia, 2016
Zmiany w Zarządzie Spółki
13 stycznia, 2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.