Dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku podstawowym

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 539/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016.