Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie blisko czterokrotnie zwiększył zysk netto – z 0,8 mln zł w pierwszym półroczu ubiegłego roku, do 3,5 mln zł za sześć miesięcy 2015 roku.

– Plast-Box udowadnia, że mimo wysokich cen surowców i ryzyka wynikającego z uzyskiwania części przychodów z fabryki na Ukrainie, potrafi skutecznie i racjonalnie prowadzić swój biznes, osiągając rok do roku znaczący wzrost zysku netto. Obca jest nam filozofia sprzedawania za wszelką cenę, nie walczymy o maksymalizację przychodów, jeśli miałyby z tego powodu spadać zyski. Produkujemy i sprzedajemy po to, aby uzyskiwać dobre marże i podnosić rentowność całej grupy kapitałowej. Jesteśmy spółką dywidendową, która poprawia wyniki i działa w skali całej Europy, na ogromnym, bardzo perspektywicznym rynku twardych opakowań z tworzyw sztucznych – zauważa Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA.

W I półroczu 2015r. Plast-Box wygenerował 73,2 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 74,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość EBITDA wypracowana po 6 miesiącach br. wyniosła 11,2 mln zł. Spółka odnotowała w tym okresie marżę brutto na sprzedaży w wysokości 25,8%, i marżę EBITDA na poziomie 15,3%.

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Plast-Box, konsekwentne działania operacyjne i handlowe oraz stabilizacja kursu hrywny wobec euro pozytywnie przełożyły się na wyniki finansowe spółki zależnej Plast-Box Ukraina. Po I półroczu br. spółka ta osiągnęła 1,2 mln złotych zysku netto, wobec straty generowanej w roku ubiegłym. Jednocześnie wypracowała marżę EBITDA na poziomie 4,9 mln złotych, przy stopie EBITDA wynoszącej 27,5%.

Grupa Plast-Box systematycznie zwiększa eksport do krajów UE. Udział eksportu do UE w skonsolidowanych przychodach po sześciu miesiącach wyniósł 34,9%. W pierwszym półroczu br. grupa zwiększyła sprzedaż eksportową do krajów Unii Europejskiej o 19,2% , do 25,6 mln zł.

– Plast-Box sprawdza się w trudnych czasach, utrzymując pozycję lidera i zwiększając zyski – dodaje prezes Pióro.