Blog

Ekomożliwości w opakowaniach z plastiku

Problem z nadmiarem odpadów z każdym rokiem narasta. Dlatego coraz więcej mówi się o konieczności znalezienia alternatywy dla niektórych produktów z plastiku. Branża opakowaniowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno producentów żywności, jak 
i konsumentów, prezentując nowe, bardziej ekologiczne, 
możliwości wykorzystania tworzyw sztucznych.

Czym są ekoopakowania z tworzyw sztucznych?

Ekoopakowania to pojemniki wykonane w dużej 
mierze z surowców wtórnych, do których należą:

  • Regranulat – to materiał powstały z przetworzenia odpadów wykonanych 
z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe opakowania czy butelki. Regranulat najczęściej przybiera formę granulek, które następnie 
są wykorzystywane do produkcji nowych opakowań w procesie 
formowania wtryskowego.
  • PCR (Post-Consumer Recycled) – to plastik 
pochodzący z recyklingu odpadów konsumenckich.
  • PIR (Post-Industry Recycled) – to plastik pochodzący z recyklingu odpadów postindustrialnych

Opakowania ekologiczne mają wszystkie zalety plastiku, czyli:


trwałość


higieniczność


odporność
na uszkodzenia


niską masę


łatwość 
kształtowania


niski koszt 
produkcji


wiele możliwości
barwienia i zdobienia

Dzięki temu, że powstają z połączenia surowców pierwotnych 
i wtórnych, pozwalają znacznie ograniczyć zużycie wody, energii elektrycznej oraz innych, kluczowych zasobów, które mają 
wpływ na stan środowiska naturalnego

Gdzie wykorzystuje się ekoopakowania?

Ekoopakowania są wykorzystywane przez producentów działających 
w sektorze non-food. Przepisy dopuszczają możliwość wykorzystania surowców wtórnych do produkcji opakowań dla branży chemicznej. 
Po opakowania z regranulatu, PCR lub PIR sięgają m.in. producenci chemii ciężkiej, budowlanej, gospodarczej czy ogrodniczej.

W jaki sposób firmy dbają o zmniejszenie 
problemu nadmiaru plastiku?

Ekostrategia to jeden z najważniejszych dokumentów w każdym przedsiębiorstwie, które chce zbudować wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej i zachować konkurencyjność w świecie, który idzie 
w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie surowców wtórnych do produkcji nowych opakowań to jeden z filarów ekostrategii Plast Box.

Jak konsumenci mogą wpłynąć na zmniejszenie 
problemu plastikowych odpadów?

Produkcja ekoopakowań na szeroką skalę nie byłaby możliwa bez pozyskiwania odpadów od konsumentów. Dlatego tak ważna jest 
ich prawidłowa segregacja, która ułatwia sortowanie, a następnie przetwarzanie tworzyw sztucznych.

Na zmniejszenie problemu plastikowych odpadów duży wpływ mają także wybory, których codziennie dokonują konsumenci. Dlatego warto wybierać produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku, a jeśli nie jest to możliwe – w pojemnikach, które powstały z surowców wtórnych i nadają się do recyklingu. Wsparcie marek, które stosują ekologiczne opakowania, przyczynia się do rozpowszechnienia ekorozwiązań 
w całej branży.

Ekomożliwości w branży opakowaniowej

podsumowanie

Branża opakowaniowa coraz bardziej otwiera się na rozwiązania, których 
celem jest ograniczenie zużycia surowców pierwotnych, a w efekcie – zmniejszenie ilości odpadów trafiających do środowiska, a jeszcze dalej – poprawa stanu wód, gleby i powietrza.
Aktywny udział w działaniach na rzecz dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego to zadanie dla każdego z nas – zarówno dużych 
firm produkcyjnych, jak i gospodarstw domowych.