Blog

Ekoprojektowanie – przyszłość opakowań z tworzyw sztucznych

Wzrost świadomości konsumenckiej w zakresie ochrony środowiska, a także nowe regulacje unijne dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju spowodowały wzrost zainteresowania ekoprojektowaniem. Ograniczenie wykorzystywania surowca pierwotnego poprzez skuteczny recykling materiałów, które już trafiły do obiegu, przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Jak wygląda proces projektowania ekoopakowań? Czy pojemniki z surowców wtórnych mają szansę konkurować z tradycyjnymi opakowaniami?

Co to jest ekoprojektowanie?

Ekoprojektowanie (ang. ecodesign) to proces projektowania uwzględniający wpływ danego produktu na środowisko naturalne nie tylko od chwili wyprodukowania do momentu zużycia, ale także później. Ekoprojektowanie jest bowiem nieodłącznie związane z recyklingiem. Ekoprojektowanie w branży opakowaniowej to m.in.:

stosowanie surowców wtórnych do produkcji nowych opakowań (zarówno poprodukcyjnych, jak i postkonsumenckich)

zmniejszenie ilości szkodliwych substancji wydzielających się w trakcie procesu produkcji, transportu i magazynowania

inwestycja w energooszczędne maszyny

Ekoprojektowanie a regulacje unijne

Unia Europejska podejmuje coraz więcej działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Państwa członkowskie Wspólnoty, w tym Polska, są zobowiązane do przestrzegania postanowień zawartych m.in. w Europejskim Zielonym Ładzie. Celem zmian jest transformacja gospodarki w stronę obiegu zamkniętego (ang. circular economy). To koncepcja zakładająca, że wszystkie surowce oraz stworzone z nich produkty, które raz trafiły do obiegu, powinny pozostać na rynku tak długo, jak to możliwe. Wszystko po to, aby jak najbardziej ograniczyć ilość wykorzystywania surowca pierwotnego. Gospodarka 
o obiegu zamkniętym jest przeciwieństwem gospodarki linearnej, w której cykl życia odpadów kończy się w momencie, gdy śmieci trafią do miejsca składowania. Unia Europejska kładzie zdecydowany nacisk na recykling materiałów trafiających do obiegu, zwłaszcza tworzyw sztucznych, które w wielu przypadkach mogą być przetwarzane wielokrotnie bez straty jakościowej.

Na czym polega i jak wygląda ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych?

Na pierwszy rzut oka ekoopakowania w niczym nie różnią się od tradycyjnych wiader i pojemników wykonanych w całości z surowca pierwotnego. Choć tego nie widać, wiele z nich zawiera nawet 60% surowców wtórnych, w tym odpadów poprodukcyjnych i postkonsumenckich. Stworzenie opakowań z zachowaniem pełnych właściwości mechanicznych produktów stało się możliwe dzięki wieloletniej pracy projektantów i technologów, którzy udowodnili, że ekoprodukty mogą być konkurencyjne.
Opakowania z regranulatu i PCR (Post-Consumer Recycled) są nie tylko wytrzymałe, ale także zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwalają ograniczyć ilość surowca pierwotnego wprowadzanego na rynek, ale w niczym nie ustępują tradycyjnym opakowaniom: ani pod względem wytrzymałości, ani estetyki. Jak pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia, jako producenta opakowań, całkowicie spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Co równie istotne, opakowania z surowca wtórnego nadają się do ponownego recyklingu. Badania pokazują, że niektóre z nich można przetwarzać nawet do dziesięciu razy. Aby tak się jednak stało, muszą trafić do odpowiednich pojemników na odpady, a stamtąd do wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się ich przetwarzaniem.

Ekoprojektowanie: perspektywy na najbliższe lata

Na pierwszy rzut oka ekoopakowania w niczym nie różnią się od tradycyjnych wiader i pojemników wykonanych w całości z surowca pierwotnego. Choć tego nie widać, wiele z nich zawiera nawet 60% surowców wtórnych, w tym odpadów poprodukcyjnych i postkonsumenckich. Stworzenie opakowań z zachowaniem pełnych właściwości mechanicznych produktów stało się możliwe dzięki wieloletniej pracy projektantów i technologów, którzy udowodnili, że ekoprodukty mogą być konkurencyjne.

Opakowania z regranulatu i PCR (Post-Consumer Recycled) są nie tylko wytrzymałe, ale także zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwalają ograniczyć ilość surowca pierwotnego wprowadzanego na rynek, ale w niczym nie ustępują tradycyjnym opakowaniom: ani pod względem wytrzymałości, ani estetyki. Jak pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia, jako producenta opakowań, całkowicie spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Co równie istotne, opakowania z surowca wtórnego nadają się do ponownego recyklingu. Badania pokazują, że niektóre z nich można przetwarzać nawet do dziesięciu razy. Aby tak się jednak stało, muszą trafić do odpowiednich pojemników na odpady, a stamtąd do wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się ich przetwarzaniem.

Ekoprojektowanie: perspektywy na najbliższe lata

Badania rynku pokazują, że zapotrzebowanie na plastikowe opakowania stale rośnie. Cała branża musi jednak przejść metamorfozę w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska wytycza drogę w kierunku zrównoważonej produkcji. Transformacja gospodarcza to nie tylko dążenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy stanu środowiska naturalnego. Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji, gospodarki krajów członkowskich Unii Europejskiej mają szansę stać się bardziej innowacyjne i konkurencyjne.

Europejski Zielony Ład to duże wyzwanie dla firm z branży opakowaniowej. Choć transformacja sektora tworzyw sztucznych w Polsce dopiero się rozpoczyna, wiele firm, w tym Plast-Box, podjęło już odpowiednie kroki w stronę bardziej zrównoważonej produkcji.

Wytyczne unijne pokrywają się bowiem z oczekiwaniami konsumentów. Świadomość ekologiczna w krajach członkowskich Unii Europejskiej stale rośnie. Konsumenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, ze całkowita rezygnacja z tworzyw sztucznych nie jest możliwa. Eliminacja plastiku ze wszystkich sektorów gospodarki wiązałaby się bowiem z koniecznością zastąpienia tworzywa sztucznego innymi materiałami o podobnych parametrach. Świadomi konsumenci coraz chętniej sięgają jednak po produkty z surowców wtórnych, wspierając firmy, które działają na rzecz zielonej transformacji.