Komunikaty prasowe

Grupa Plast-Box na sporym plusie

W ciągu 9 miesięcy 2020 roku giełdowy producent opakowań z tworzyw sztucznych Grupa Plast-Box, odnotował dwucyfrową poprawę kluczowych wskaźników w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku mimo, iż przychody ze sprzedaży  po trzech kwartałach br. spadły r/r o -5,9% i wyniosły 157,4 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym Plast-Box wygenerował 11,7 mln zysku netto, co oznacza wzrost o 48,1% wobec tego samego okresu 2019 roku. Wynik EBITDA wzrósł r/r o 49% do 28,8 mln zł. Marża EBITDA umocniła się o 6,7 p.p. i wyniosła 18,3%.

– Analizując uzyskane wyniki musimy brać pod uwagę szczególny czas pandemii i jej wpływ na gospodarkę. Jak na okres zupełnego rozchwiania wielu rynków jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów, mając świadomość, że w normalnych warunkach mogłyby być one jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że jesteśmy beneficjentem korzystnej sytuacji na rynku surowców – stwierdza Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.

Podstawowym filarem realizowanego przez Grupę modelu biznesowego jest strategia wielowymiarowej dywersyfikacji, co pozwala na zrównoważone i efektywne funkcjonowanie Grupy nawet w bardzo niestabilnym okresie pandemii.

Na poziomie jednostkowym spółka matka Grupy – Plast-Box S.A., od stycznia do września 2020 roku, uzyskała lepszy o 4,7 mln zł wynik EBITDA w porównaniu z 2019 rokiem. Rentowność EBITDA podniosła się o 5 p.p. i wyniosła 15,8%, a zysk netto sięgnął 6,1 mln zł rosnąc r/r o 9,3%. Tak dobre rezultaty spółka wypracowała przy niższych o 7,8 mln zł r/r przychodach.    

W okresie minionych 9 miesięcy Grupa zanotowała niższy spadek wpływów z kraju niż ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, a struktura przychodów ze sprzedaży w poszczególnych regionach nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do poprzedniego okresu. Na koniec września 2020 roku ponad połowa produkcji była przeznaczona na eksport, a największy udział w przychodach na tym rynku miała sprzedaż do Europy Wschodniej tj. 25,6%. Największymi odbiorcami produktów w Europie Zachodniej były Francja (ponad 4,2% udział w sprzedaży wartościowej) oraz Wielka Brytania (4%).

– Zareagowaliśmy szybko na gospodarcze skutki pandemii, a dodatkowo efekty przyniosła realizacja inicjatyw podjętych jeszcze przed lockdownem, w szczególności w obszarze usprawniania procesów produkcji i sprzedaży. W rezultacie ograniczyliśmy skutki spowolnienia, a reakcja po stronie kosztowej i elastyczność operacyjna pozwoliły na podniesienie rentowności Grupy. Stale monitorujemy sytuację i tendencje na strategicznych rynkach pod kątem realizacji naszych celów biznesowych – podsumowuje G. Pawlak.

Grupa Plast-Box to znana w Europie i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce. Grupa intensywnie rozwija się poza granicami kraju, ale również umacnia swoją pozycję w kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie pod koniec 2018 roku polskiego producenta opakowań Stark Partner, co umożliwiło dywersyfikację działalności biznesowej  i zwiększenie udziału Grupy na rynku opakowaniowym.