Komunikaty prasowe

Grupa Plast-Box – rosną przychody, marże pod presją

Grupa Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, po trzech kwartałach 2021 roku osiągnęła przychody na poziomie 197,6 mln zł, co jest wynikiem lepszym o 25,6% od zeszłorocznych 157,4 mln zł. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 10,8 mln zł, EBITDA 22,3 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto 9,0 mln zł.

Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł niespotykaną od wielu lat dynamikę zmian rynkowych. Sytuacja na rynku komponentów i surowców jest bezprecedensowa na skalę światową. Ceny naszego kluczowego surowca do produkcji osiągnęły rekordową zmienność oraz niespotykany od lat poziom wzrostu, zdecydowanie wpływając na ograniczenie zysków. Dzięki determinacji w zdobywaniu komponentów i realizacji poszczególnych kontraktów, dynamicznie zwiększamy przychody – ocenia Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.  

Niezmiennie największy udział w przychodach Grupy miała jednostka dominująca, której sprzedaż w ciągu 9 m-cy 2021 roku wyniosła 153,4 mln zł i była o 38,8% wyższa rok do roku. Jednocześnie stanowiła ona 77,6% przychodów całej Grupy Kapitałowej. Narastająco po trzech kwartałach 2021 roku jednostkowy zysk netto wyniósł 4,1 mln zł, w porównaniu z zyskiem w wysokości 6,1 mln zł w 2020 roku.

Pozytywny wpływ na skonsolidowane przychody tego okresu miała dwucyfrowa dynamika sprzedaży zrealizowana w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, związana między innymi ze wzrostem wolumenu sprzedaży. O ponad jedną trzecią urosły wpływy z rynku polskiego do 84,8 mln zł. Na krajowym rynku udziały w przychodach Grupy wyniosły 42,9%. Na rynkach eksportowych przychody osiągnęły wartość 112,9 mln zł, czyli o 30,5 % więcej niż przed rokiem. Wyniki te przełożyły się na umocnienie udziału eksportu do 57,1% w ogólnej sumie przychodów Grupy Kapitałowej.

Spadek wskaźników finansowych Grupy Plast-Box w trzecim kwartale 2021 w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 wynika zasadniczo ze spadku marży brutto, co bezpośrednio wiąże się ze wzrostem cen surowców, opakowań, materiałów produkcyjnych, kosztów transportu i wynagrodzeń.

Podobnie jak inni producenci, znaleźliśmy się pod silną presją galopującego wzrostu cen, uderzających w rentowność na poziomie operacyjnym. Pracujemy nad optymalizacją rosnących kosztów i efektywnością, stawiając sobie za cel utrzymanie skali działalności i konkurencyjnej pozycji na rynku – podsumowuje Grzegorz Pawlak.