Komunikaty prasowe

Grupa Plast-Box: zyski w górę

Zysk netto Grupy Kapitałowej Plast-Box w I połowie 2020 roku wyniósł 5,5 mln zł i był wyższy w stosunku do wyniku w tym samym okresie 2019 roku o 27,6%, czyli o 1,2 mln zł. Skonsolidowana EBITDA sięgnęła 16,7 mln zł notując wzrost o 28,1% w ujęciu rok do roku. Bardzo dobre rezultaty na poziomie EBITDA jak i zysku netto zostały wypracowane przy niższych o 9,0% przychodach, które po dwóch kwartałach br. wyniosły 101,8 mln zł.

– W pierwszym półroczu, ze względu na wprowadzony stan epidemii, nasze działania skoncentrowane były przede wszystkim na optymalizacji procesów i utrzymaniu projektów. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby wykorzystywać know-how do wspierania naszych partnerów biznesowych w tym trudnym czasie. Dywersyfikacja geograficzna, wspierana branżową, produktową oraz technologiczną pozwoliła nam na zrównoważone funkcjonowanie nawet w bardzo niestabilnym okresie pandemii. Największe ograniczenia obserwowaliśmy w kwietniu br., ale z każdym kolejnym miesiącem sytuacja istotnie się poprawiała. W najbliższą przyszłość patrzymy z umiarkowanym optymizmem, gdyż rynek nie jest jeszcze do końca przewidywalny – ocenia prezes zarządu Plast-Box S.A. Grzegorz Pawlak.

Spółka matka Grupy – Plast-Box S.A. zakończyła I półrocze tego roku jednostkowym zyskiem netto w wysokości 2,6 mln zł przy przychodach ze sprzedaży w kwocie 70,8 mln zł. Z kolei zysk EBITDA sięgnął w tym okresie 10,0 mln zł i był wyższy o 27,5% w porównaniu do I półrocza 2019 roku.

Na rynkach eksportowych w I półroczu 2020 roku Grupa Kapitałowa Plast-Box wypracowała 55,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, generując w ten sposób 54,7% skonsolidowanych obrotów. Kluczowymi zagranicznymi rynkami zbytu dla wyrobów Grupy pozostają kraje unijne oraz Europy Wschodniej, do których sprzedaż w okresie pierwszych 6 miesięcy br. wyniosła  odpowiednio 30,0 i 25,5 mln zł.

– Intensyfikujemy działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych, konsekwentnie dywersyfikujemy zarówno rynki zbytu jak i portfolio produktowe, by zapewnić Grupie bezpieczeństwo i stabilność przychodów w kolejnych okresach. Trwają prace nad rozbudową struktury sprzedażowej, aby zwiększyć portfel projektów zagranicznych na kluczowych rynkach, a także rozpoznawalność należącej do Grupy marki Stark Partner – mówi Grzegorz Pawlak.

Od początku bieżącego roku łączne nakłady inwestycyjne w spółkach należących do Grupy utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego tj. 4,4 mln zł. Główna ich część została przeznaczona na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych. Sytuacja finansowa Grupy Plast-Box jest na tyle stabilna i przewidywalna, że Walne Zgromadzenie Plast-Box S.A. podjęło uchwałę o wypłacie  dywidendy z zysku za rok 2019 w wysokości 3,8 mln zł, co daje 0,09 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 października 2020 roku.

– Naszym nadrzędnym celem jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Realizujemy ambitną, ale zrównoważoną strategię rozwoju, która pozwala nam zwiększać skalę biznesu i jednocześnie wypracowywać nadwyżkę gotówkową, którą w tym roku podzielimy się z akcjonariuszami – podsumowuje Grzegorz Pawlak.

Grupa Kapitałowa Plast-Box to koncern produkcyjny, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest spółka Plast-Box S.A., notowana od 2004 roku na GPW. W skład Grupy wchodzi obecnie 7 podmiotów prowadzących swoją działalność w Polsce i Europie Wschodniej. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych, oferowanych segmentowi B2B.