Komunikaty prasowe

Grzegorz Pawlak znów na czele Plast-Boxu

Grzegorz Pawlak – współzałożyciel Plast-Boxu – decyzją rady nadzorczej od 1 października br. obejmie stanowisko prezesa słupskiej spółki. Będzie go wspierał Andrzej Sadowski, który nadal będzie pełnił funkcję członka zarządu. Plast-Box jest obecnie jednym z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, jego eksport po pierwszej połowie 2013 roku przekroczył już 70%. Grzegorz Pawlak pełnił funkcję prezesa w Plast-Boxie w latach 2007-2010 i 2011-2012. Przez ostatnie półtora roku koncentrował się na rozwijaniu spółki-córki Plast-Box Ukraina. W okresie tym znacząco zwiększyła ona skalę działalności – w I półroczu 2013 r. osiągnęła przychody w wysokości 31,55 mln zł, co stanowi wzrost o 71% r/r.

Grzegorz Pawlak jest zaangażowany w rozwój Plast-Boxu od 1983 roku, kiedy wspólnie z Waldemarem Pawlakiem stworzyli zakład rzemieślniczy produkujący artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych. Na początku lat dziewięćdziesiątych zawiązana została spółka pod nazwą Plast-Box, której Grzegorz Pawlak został wspólnikiem. Przez kolejne lata był bezpośrednio zaangażowany w rozwój Plast-Boxu pełniąc w latach 1999-2012 funkcje prezesa lub członka zarządu (m.in. ds. sprzedaży i marketingu), a wcześniej – w latach 1994-1999 – dyrektora ds. sprzedaży. Od 2004 roku Grzegorz Pawlak jest zaangażowany w rozwój spółki Plast-Box Ukraina, początkowo na stanowisku dyrektora, a od 2007 r. jako dyrektor generalny. Ukończył wiele kursów z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, rozwijania sprzedaży eksportowej, wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, systemów logistyki i zapewniania jakości.

Andrzej Sadowski jest związany z Plast-Boxem od 2007 roku. Początkowo pełnił funkcję dyrektora działu sprzedaży, a od czerwca 2011 roku wszedł do zarządu słupskiej spółki. W latach 2002-2007 był szefem sprzedaży i marketingu w „1 Logistics” Żuralski w Słupsku, a latach 1992-2002 pracował w CURVER Poland S.A. Słupsk. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

W pierwszej połowie br. Plast-Box odnotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 75,49 mln zł, co stanowiło wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA grupy wypracowana po 6 miesiącach br. zwiększyła się o 38% r/r i osiągnęła wartość 9,45 mln zł. Jednocześnie blisko dwukrotnie wzrósł skonsolidowany zysk netto – z 2,05 mln zł w pierwszym półroczu 2012 r. do 3,97 mln zł w takim samym okresie bieżącego roku.