Komunikaty prasowe

Informacja o wyborze oferty do Zapytania Ofertowego: 2/POIG/82/2012_P-B

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr 2/POIG/82/2012_P-B z dnia 08 Październik 2012 roku informujemy, że konkurs ofert na „Przygotowanie prototypu systemu B2B” wygrała spółka IT.Integro z Poznania.

W imieniu spółki:
Adam Pawlak