Komunikaty prasowe

Informacja o wyborze oferty do Zapytania Ofertowego: 4/POIG/82/2013_P-B

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr 4/POIG/82/2013_P-B z dnia 7 Lutego 2013 roku informujemy, że konkurs ofert na „Dostawcę serwera do obsługi bazy danych, macierzy dyskowej oraz oprogramowania operacyjnego dla tego serwera i oprogramowania bazodanowego.” wygrała spółka ONE SYSTEM sp. z o.o. z Warszawy.
W imieniu spółki:
Adam Pawlak