Blog

Jakie kryteria muszą spełniać opakowania do żywności?

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa – to główne zadania nowoczesnych opakowań do żywności. Pojemniki chronią artykuły spożywcze przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem czynników zewnętrznych. Jednak nie każde opakowanie zapewnia ten sam poziom ochrony. Dlatego, aby zostało dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, musi spełniać określone kryteria. Jakie? Podpowiadamy!

4 kryteria, które musi spełnić opakowanie do żywności, zanim trafi na rynek

1. Bezpieczeństwo zdrowotne

W Polsce i całej Unii Europejskiej obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa opakowań do żywności. Producenci, którzy planują wprowadzić na rynek nowy produkt, muszą zapoznać się z wieloma aktami prawnymi, m.in:

Rozporządzeniem (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywności;
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Opakowania do żywności nie mogą w negatywny sposób wpływać na jakość i bezpieczeństwo produktów przeznaczonych do konsumpcji. Na rynek nie mogą trafić pojemniki wykonane z materiałów, których cząsteczki mogą migrować do żywności, zmieniając jej skład, smak, zapach czy właściwości. Niedopuszczalne jest także wprowadzanie na rynek opakowań do żywności zawierających substancje o działaniu mutagennym.

Jak zweryfikować, czy opakowanie spełnia wymagania stawiane producentom żywności prowadzącym działalność na terenie Polski i Unii Europejskiej? Potwierdzeniem bezpieczeństwa opakowań są certyfikaty takie jak BRC oraz ISO 9001.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów plastiku, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, jest. polipropylen (PP), który należy do grupy tworzyw sztucznych obojętnych fizjologicznie, czyli takich, które nie wykazują szkodliwego wpływu na zdrowie.

2. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

Wilgoć, promieniowanie UV, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura mogą negatywnie wpływać zarówno na jakość, jak i bezpieczeństwo żywności. Dlatego każde opakowanie, które trafi na rynek, powinno dokładnie zabezpieczać produkt przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, które mogą zmieniać smak, zapach czy konsystencję żywności. Taką ochronę zapewniają m.in. ściśle dopasowane pokrywy z plombą zabezpieczającą.

3. Funkcjonalność i ergonomia

Opakowania do żywności powinny być łatwe w transportowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu. Dobrze zaprojektowany pojemnik nie powinien utrudniać otwierania, zamykania, a także nabierania produktu. Funkcjonalność to także dostosowanie kształtu i rozmiaru opakowania do rodzaju produktu oraz zastosowanie dodatkowych elementów ułatwiających jego przemieszczanie, np. rączek wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego czy pokryw umożliwiających sztaplowanie.

4. Ekologiczność

Jakie dodatkowe kryteria muszą spełniać opakowania do żywności, aby odpowiadać na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata? Rozszerzona odpowiedzialność producenta to mechanizm, którego celem jest wspieranie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i minimalizowanie wpływu produkcji na środowisko naturalne. Dlatego nowoczesne opakowania do żywności powinny powstawać z materiałów biodegradowalnych lub recyklingowalnych. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć np. papier czy bioplastiki. Do drugiej zaś – tworzywa sztuczne takie jak polipropylen (PP), politereftalan etylenu (PET) czy HDPE (polietylen wysokiej gęstości). Ekostrategia przedsiębiorstw, które chcą dążyć do stworzenia obiegu zamkniętego w firmie, powinna obejmować wszystkie kwestie związane z produkcją, transportem i recyklingiem opakowań.

Jakie kryteria muszą spełniać opakowania do żywności?

podsumowanie

Opakowania do żywności muszą spełnić wiele kryteriów, aby mogły zostać dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Za wypuszczenie na rynek towaru w pojemniku, który może zagrażać bezpieczeństwu konsumentów, grożą wysokie kary finansowe.

Projektując opakowania do żywności, warto jednak pamiętać, że pojemniki powinny spełniać nie tylko kryteria wynikające z ustaw i rozporządzeń, ale także oczekiwania konsumentów dotyczące wygody użytkowania.

Jak widać, dobór odpowiednich opakowań do żywności ma ogromne znaczenie dla strategii biznesowej firmy. To decyzja, która wpływa na bezpieczeństwo konsumentów, ochronę środowiska naturalnego i optymalizację kosztów produkcyjnych. Przekłada się także na wizerunek firmy. Spełnienie wszystkich kryteriów pozwala zachować konkurencyjność i wyróżnić produkt na tle innych marek, co ma bezpośrednie przełożenie na wyniki sprzedażowe.