Newsy & Wydarzenia

Jesteśmy zmobilizowani, bardzo ostrożni i pracujemy dla Was

Informujemy, że nasze priorytety korporacyjne są skupione wokół utrzymanie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony naszych pracowników, partnerów biznesowych i klientów. Chcemy zapewnić, że ściśle monitorujemy rozwój sytuacji i wprowadziliśmy wszelkie możliwe działania w firmie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mające na celu ograniczenie zagrożenia dla pracowników i współpracowników w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Pracujemy w niezakłóconym trybie, z zachowaniem harmonogramu i ciągłości produkcji. Dzięki wypracowanym przez lata procedurom jesteśmy przygotowani na wiele scenariuszy. W spółce funkcjonuje system zarządzania jakością według normy BRC, który nakłada szereg działań opartych między innymi na zasadach przestrzegania higieny podczas produkcji oraz eliminacji wszelkich zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych mogących mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo naszych wyrobów. Jednak w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne wprowadziliśmy w firmie dodatkowe działania, mające na celu ograniczenie dalszego ryzyka dla naszego zespołu oraz zapewnienie ciągłości usług świadczonych na rzecz naszych klientów. Nastawieni jesteśmy na efektywną kontynuację procesów biznesowych, z zachowaniem w obecnie zaistniałych okolicznościach wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.