Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS „Plast-Box” S.A. za 2016 rok