Komunikaty prasowe

Krzysztof Pióro nowym Prezesem spółki Plast-Box SA

W dniu 30 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład zarządu Krzysztofa Pióro, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Krzysztof Pióro posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami produkcyjnymi, sprzedającymi swoje produkty B2B, w Polsce i w wielu krajach Europy, a także w USA i Kanadzie. Akcjonariusze uznali, iż doświadczenia tego managera odpowiadają oczekiwaniom, jakie stawia przed prezesem zarządu spółka akcyjna Plast-Box.

Powołany na nowego prezesa spółki Plast – Box SA, Krzysztof Pióro posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych i nadzorczych. W latach 90-tych, jako prezes zarządu „Apollo” sp. z o.o., Elektronarzędzia Celma SA oraz zarządca komisaryczny Zakładów Metalurgicznych Trzebinia zarządzał Przedsiębiorstwami Skarbu Państwa oraz NFI (Tapety Gnaszyn SA, Foton SA). W latach 2001-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach portfelowych Enterprise Investors: Haste International i Gamet, a od 2006 roku jest członkiem rady nadzorczej Zelmer SA. W uznaniu za swoje dokonania na polu zawodowym był dwukrotnie nominowany do tytułu managera roku w ramach corocznej edycji konkursu spółek Ventury. Prywatnie interesuje się muzyką klasyczna i literaturą.

Przejęciu stanowiska prezesa Plast – Box SA przez Krzysztofa Pióro towarzyszyło zapewnienie o kontynuacji dotychczasowej, efektywnej polityki firmy. Ambitne cele nowego prezesa słupskiej spółki uwzględniają wejście z dotychczasowym, wciąż poszerzanym asortymentem na nowe rynki oraz do nowych klientów na rynkach, na których spółka jest już obecna, a także zakładają rozwój produktów dedykowanych, projektowanych i produkowanych dla przedsiębiorstw z innych grup odbiorców, niż klienci obecni. Dopełnieniem strategii umacniania pozycji Plast – Box SA za granicą jest obsadzenie dotychczasowego prezesa Grzegorza Pawlaka, zaangażowanego od początku w powstanie drugiego zakładu produkcyjnego w Czernihowie, do zarządzania spółką na Ukrainie. Rozdział obowiązków i pełne skupienie się byłego prezesa Plast – Box SA na sprawach spółki na Ukrainie stwarza możliwość prężnego rozwoju oraz lepszego skoncentrowania się na zapotrzebowaniu rynków za wschodnią granicą. Umożliwi to rozwój sprzedaży produktów w tym kraju i do Rosji.

Zmiany w strukturze Plast – Box SA to zapowiedzi rozwoju i ekspansji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Umiejętne rozlokowanie sił doskonale rokuje na przyszłość słupskiej spółki.