Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 31 sierpnia 2006 r. w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A