Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2006 r. w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A
Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie –WZA lista powyżej 5%
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu