Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA

W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o nabyciu przez Annę i Władysława Korzeniowskich akcji spółki.