Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2006 r., o godzinie 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu