Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 20 września 2006 r., o godz. 14.00,
w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.