Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 września 2006 r. odwołani zostali dwaj członkowie Rady Nadzorczej Spółki.