Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. informuje, że:
W oparciu o postanowienia uchwały Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych, Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. składa oświadczenie o przyjęciu przez PTS “PLAST-BOX” S.A. zasad ładu korporacyjnego wynikających z Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 , o treści przedstawionej poniżej: Stosunek Spółki do zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: Regulamin urzędowego rynku giełdowego – inne
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu