Newsy & Wydarzenia

Pierwsze oksy-biodegradowalne wyroby opuszczają linię produkcyjną PLAST-BOX, kwiecień 2011

W połowie kwietnia 2011 roku linię produkcyjną przedsiębiorstwa PLAST-BOX opuściły pierwsze opakowania wyprodukowane z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oksy-biodegradacji. Nowe produkty PLAST-BOX wytwarzane ze specjalistycznym dodatkiem do tworzyw sztucznych d2w są przyjazne dla środowiska naturalnego, zachowując przy tym wysoką jakość i wszystkie właściwości fizyczne.

Specjalistyczne komponenty d2w są dodawane w procesie produkcji, bez wpływu na jakość oraz właściwości fizyczne wyrobu. Co istotne, już na etapie produkcji Partnerzy Biznesowi PLAST-BOX mają możliwość określenia, w jakim czasie finalny produkt powinien ulec biodegradacji. Czas ten może wahać się od 60 dni do 5 lat po zadziałaniu czynników inicjujących rozpad i jest zależny od dodanej kompozycji d2w.

Dodatki d2w zmieniają charakterystykę rozkładu produktu, wspomagając i przyspieszając naturalny proces degradacji w warunkach tlenowych. Rozkład rozpoczyna się niezależnie od miejsca do którego trafi odpad i jest inicjowany przez naturalne czynniki takie jak woda, temperatura czy światło. Zastosowane przez PLAST-BOX rozwiązanie powoduje w efekcie rozkład wyrobu na nieszkodliwe dla środowiska wodę, dwutlenek węgla i biomasę – przy czym warto podkreślić, że proces odbywa się bez wydzielania metanu. Produkowane z wykorzystaniem nowej technologii opakowania PLAST-BOX mogą być składowane, kompostowane lub poddane recyklingowi przed całkowitym rozpadem. Na uwagę zasługuje również fakt, że oksy-biodegradacja jest już z powodzeniem stosowana w 50 krajach świata.

„W styczniu wyroby PLAST-BOX przeszły pomyślnie testy w brytyjskim laboratorium Symphony Environmental Ltd pod kątem skuteczności zastosowanego dodatku oksydegradującego d2w. Certyfikat potwierdzający, iż PLAST-BOX jest akredytowanym użytkownikiem technologii oksy-biodegradacji z dodatkiem d2w w swoich wyrobach został wydany na początku lutego 2011 roku. Po jego otrzymaniu rozpoczęliśmy wytwarzanie nowych, biodegradowalnych opakowań, z którymi chcielibyśmy zaistnieć szerzej w świadomości naszych Partnerów Biznesowych” – tak początek produkcji skomentował Dariusz Ciecierski, Prezes PLAST-BOX.

Produkty PLAST-BOX wytwarzane przy wykorzystaniu brytyjskiej technologii są przyjazne dla środowiska, co po raz kolejny stawia spółkę w gronie firm odpowiedzialnych społecznie. W planach jest również wdrożenie certyfikatu środowiskowego ISO 14001.