Komunikaty prasowe

Plast-Box: 93% wzrost zysku netto w I półroczu 2013

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, w pierwszym półroczu br. zwiększył skonsolidowane przychody ze sprzedaży do 75,49 mln zł, czyli o 26% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA wypracowana po 6 miesiącach br. osiągnęła wartość 9,45 mln zł, co stanowiło wzrost o 38% r/r. Jednocześnie blisko dwukrotnie wzrósł zysk netto – z 2,05 mln zł w pierwszym półroczu 2012 r. do 3,97 mln zł w takim samym okresie obecnego roku. Wzrost skali działalności i znaczące podniesienie rentowności przez Plast-Box były w dużym stopniu efektem dalszego zwiększania przez grupę eksportu. Po 6 miesiącach br. jego udział w przychodach stanowił już 70%. Wyniki I półrocza oznaczają realizację przez grupę prognozy przychodów i EBITDA na 2013 rok w ponad 50%, a zysku netto w ponad 60%.

– Zwiększyliśmy eksport o 44%, z 36,46 mln zł w pierwszej połowie ubiegłego roku do ponad 52,59 mln zł po pierwszym półroczu tego roku. Obecnie sprzedajemy nasze produkty do 30 krajów europejskich, w tym niemal do wszystkich państw unijnych. Sprzedaż do Unii Europejskiej stanowiła w pierwszym półroczu tego roku ponad 36% naszego eksportu. Jednak większość naszej sprzedaży zagranicznej – bo aż 63% – trafia obecnie do krajów wschodnioeuropejskich, nienależących do UE. W pierwszej połowie tego roku odnotowaliśmy wzrost sprzedaży na te rynki o 70% porównując dane rok do roku. Perspektywy dalszych wzrostów są naszym zdaniem duże, zwłaszcza Rosja to ogromny, niezagospodarowany rynek. Naszym atutem jest wypracowana tam już pozycja oraz lokalizacja naszej fabryki na Ukrainie. Znajduje się ona w pobliżu granicy z Rosją i jest największym producentem nowoczesnych opakowań z tworzyw sztucznych w tym regionie – wyjaśnia Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA.

Plast-Box prowadzi produkcję na Ukrainie od 2005 r., a w 2011 r. otworzył tam nową fabrykę. Była ona częścią inwestycji realizowanych w latach 2010-2012, które wyniosły 50 mln zł. W ich wyniku obie fabryki – w Słupsku i Czernihowie – zostały wyposażone w najnowszej generacji technologie, dzięki czemu Plast-Box może z powodzeniem konkurować jakością i wydajnością z najlepszymi firmami w Europie. Ukraińska fabryka obsługuje obecnie znaczącą część sprzedaży na rynki wschodnie. Jej klientami są głównie firmy z branży chemicznej i budowalnej – międzynarodowe koncerny, duże wyróżniające się przedsiębiorstwa lokalne oraz sieci marketów budowlanych. W I półroczu 2013 r. sprzedaż Plast-Box Ukraina wyniosła 31,55 mln zł, co stanowi wzrost o 71% r/r. W całym 2012 r. spółka ta osiągnęła sprzedaż w wysokości 39,25 mln zł.

W skonsolidowanych przychodach Plast-Boxu największy udział mają firmy z branży spożywczej. W pojemnikach z Plast-Boxu sprzedają serki, ciastka, sosy, kiszonki, mieszanki warzywne, lody, ryby, tłuszcze, gotową żywność oraz inne produkty i półprodukty. Znacząca część produktów Plast-Boxu trafia też do firm z branży chemicznej i budowlanej – producentów farb, lakierów, klejów, środków czystości, olejów i smarów, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, detergentów, mas bitumicznych i asfaltowych, gładzi, tynków, zapraw gipsowych i szpachlowych itp.

Podstawą oferty Plast-Boxu są pojemniki plastikowe typu wiaderko z pokrywką. Ich sprzedaż w I półroczu br. stanowiła 72% przychodów i wzrosła o 15% r/r. Najszybciej rosnącą grupą asortymentową były produkty użytkowe, tj. plastikowe kosze, skrzynki na narzędzia czy pudełka do przechowywania. Ich sprzedaż wzrosła o blisko 50% – z 4,74 mln zł w pierwszej połowie 2012 r. do 7,07 mln zł w analogicznym okresie w tym roku. W rezultacie ich udział w przychodach stanowił już 9% i przewyższył sprzedaż plastikowych skrzynek – dotychczas drugiej głównej kategorii produktowej Plast-Boxu (obecnie 8% udziału w przychodach).

– Dzięki bardzo dobrym wynikom pierwszego półrocza zdecydowaliśmy o zwiększeniu poziomu inwestycji w tym roku. Szacujemy, że wyniosą one około 10 mln zł, a nie jak początkowo zakładaliśmy 5-6 mln zł. Część środków przeznaczyliśmy już na zakup nowego gniazda produkcyjnego w Słupsku do wytwarzania pojemników o pojemności 1,18l. Obie nasze fabryki wyposażamy w nowe formy produkcyjne i jeszcze podnosimy ich standard przeciwpożarowy i higieniczny, co jest istotne zwłaszcza dla naszych klientów z branży spożywczej – dodaje Krzysztof Pióro.

Znaczący wzrost wyników Plast-Boxu znalazł swoje odzwierciedlenie w dalszej poprawie wskaźników finansowych spółki. Rentowność kapitałów własnych Plast-Boxu na koniec czerwca br. wzrosła do 7,2% wobec 5,2% na koniec roku 2012, zaś rentowność aktywów zwiększyła się odpowiednio do 3,9% z 3%. Nastąpiło też dalsze obniżenie wartości wskaźnika poziomu długu finansowego do EBITDA – z 2 na koniec 2012 r. do 1,8 na koniec I półrocza br. Na 2013 rok Plast-Box prognozuje zwiększenie przychodów netto ze sprzedaży do 144,53 mln zł, EBITDA do 17,79 mln zł, wzrost zysku brutto do 7,67 mln i zysku netto do 6,55 mln zł.