Komunikaty prasowe

Plast-Box chce płacić dywidendę

Zarząd Plast-Box S.A., producenta opakowań z tworzyw sztucznych, znanego ze swoich wyrafinowanych produktów niemal we wszystkich krajach w Europie, poinformował o wstępnych wynikach za 2015 rok, prezentując wzrost skonsolidowanego zysku netto w stosunku do 2014 roku o 155,4%.

Przychody skonsolidowane grupy kapitałowej Plast-Box wyniosły za 2015 rok 140,2 mln zł, a zysk netto 6,8 mln zł. Odpowiednio dla spółki matki, zlokalizowanej w Słupsku, sprawozdanie jednostkowe wstępnie wykazuje 121,7 mln i 5,2 mln zł zysku netto (wzrost o 36,4%).

Zarząd Spółki poinformował także, że uwzględniając wstępne wyniki i dobrą sytuację finansową spółki, jeżeli wstępne wyniki nie ulegną zmianie po ostatecznym zakończeniu audytu rocznego, zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie z ubiegłego roku, to jest 0,09 zł na akcję z zysku jednostkowego za 2015 rok.

– Plast-Box ma za sobą udany 2015 rok i jest w dobrej kondycji finansowej, co pozwala na wypłacenie dywidendy – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.

– Spółka od kilku lat płaci dywidendę i zamierza pozostać firmą dywidendową – dodaje Krzysztof Pióro, wiceprezes zarządu Plast-Box S.A. – Jesteśmy zdania, że w obecnej sytuacji na rynku jest to dla akcjonariuszy szczególnie ważne.