Komunikaty prasowe

Plast-Box: kolejny mocny kwartał

Plast-Box, giełdowy producent opakowań z tworzyw sztucznych podsumował trzy kwartały 2019 roku podwajając zyski i notując skonsolidowane przychody na poziomie 167,3 mln zł (28,6% wzrost r/r), oraz wynik EBITDA w wysokości 19,3 mln zł (80,4% wzrost r/r).

– Z kwartału na kwartał zwiększamy naszą efektywność wytwórczą i sprzedażową. Pierwsze 9 miesięcy 2019 roku kończymy bardzo dobrymi wskaźnikami finansowymi – wypracowaliśmy blisko 8 milionów zysku netto, nasze przychody rosną w tempie dwucyfrowym – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Wkraczamy w etap rozwoju Grupy, do którego przygotowywaliśmy się od zeszłego roku. Liczę, że wchodzimy już w stałą tendencję wzrostową – dodaje G. Pawlak

Dobre wyniki odnotował również Plast-Box S.A. jako podmiot dominujący w grupie kapitałowej. Sprzedaż w ujęciu jednostkowym po trzech kwartałach wzrosła o 5,5% do 118,3 mln zł. Spółka uzyskała w tym okresie zysk operacyjny 5,9 mln zł. Zysk netto wyniósł w tym samym czasie 5,6 mln zł, a EBITDA 12,7 mln zł.

Od momentu przejęcia, pod koniec ubiegłego roku, polskiego producenta opakowań Stark Partner, Grupa Plast-Box integruje działalność operacyjną swoich spółek zależnych. Intensywne scalanie biznesów należących do Grupy sprzyja umacnianiu pozycji na konkurencyjnym rynku opakowań. Po trzech kwartałach br. Grupa Plast-Box zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kraju i zagranicą. Sprzedaż krajowa w okresie trzech kwartałów br. urosła do 74,5 mln zł, tj. o 49,7% r/r. Sprzedaż zagraniczna ukształtowała się na poziomie 92,8 mln zł, tj. wzrost o 15,5% r/r. Kluczowymi rynkami eksportowymi pozostają kraje Unii Europejskiej. W omawianym okresie Grupa wykazała 10,1% wzrost sprzedaży do UE, do poziomu 51,4 mln zł z 46,7 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.

– Na każdym z rynków notujemy wzrosty przychodów rok do roku, Nie zwalniamy tempa, konsolidujemy strukturę Grupy przygotowując się do dalszego rozwoju – podsumowuje G. Pawlak.

Grupą kapitałową zarządza słupska spółka Plast-Box S.A. W skład Grupy wchodzą spółki zależne prowadzące działalności na terenie Polski (Plast-Box Development Sp. z o.o., Plast-Box Apartments Sp. z o.o., Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości Sp. z o.o.) oraz na Ukrainie (Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.) i Białorusi (Plast-Box East Sp. z o.o.).