Komunikaty prasowe

Plast-Box nadal do przodu

Plast Box S.A. wypracował w III kwartale 2010 roku przychód na poziomie ponad 22 milionów złotych. Jest to wynik o 17% większy niż w analogicznym okresie 2009 roku. Mimo rekordowego wzrostu cen surowców w trzecim kwartale, giełdowy producent opakowań osiągnął zysk w wysokości ponad trzystu tysięcy złotych. Zgodnie ze strategią, Grupa Kapitałowa planuje na lata 2011-2013 szereg kolejnych, szeroko zakrojonych inwestycji.

– Trzeci kwartał 2010 był wyjątkowo niekorzystny dla firm przetwórczych, ze względu na skok cen tworzywa produkcyjnego, które wzrosły o blisko 45 procent w poprównywalnym okresie. Nie mogliśmy tych kosztów przenieść na naszych odbiorców i w części musieliśmy je ponieść kosztem zysków. Oceniamy, że w perspektywie kolejnych trzech lat szereg naszych inwestycji przełoży się na lepsze wyniki Grupy Kapitałowej – podkreśla Jarosław Koźlik, prezes Zarządu Plast-Box S.A.

Giełdowy producent oprócz obecnie prowadzonych inwestycji, rozwija także portfolio oferowanego asortymentu. Efektem tych działań jest między innymi zacieśnienie współpracy z firmą Curver, której produkty oferowane są w szerokim zakresie przez Plast-Box na Ukrainie.

Jednym z priorytetów nowo przyjętej strategii jest zwiększenie zdolności produkcyjnych po stronie polskiej w Plast-Box S.A. w Słupsku. Równolegle będą prowadzone podobne inwestycje także w Plast-Box Ukraina.

– Chcemy wykorzystać nasz duży potencjał, umocnić swoją pozycję na rynku i zapewnić naszym akcjonariuszom wzrost wartości akcji. Uważnie śledzimy obecną sytuację w branży. Planujemy do końca 2013 roku trwale zwiększyć przychody Grupy Kapitałowej do około 130 milionów złotych oraz zysk operacyjny do poziomu 22 milionów – podsumowuje Jarosław Koźlik.

Plast-Box S.A. planuje do końca 2010 roku zakończenie trwającej budowy magazynu logistycznego w Słupsku oraz budowy obiektu produkcyjno-logistycznego na Ukrainie. Szersze portfolio oferowanego asortymentu oraz większe zdolności produkcyjne, zakładane w ramach strategii na lata 2011 – 2013, zapewnią stały wzrost udziału Plast-Box w rynku opakowań między innymi przez pozyskanie odbiorców z nowych branż. Decyzją Zarządu poszerzenie asortymentu produktów sfinansowane zostanie z kwoty 4,5 miliona złotych pozyskanych w ostatniej emisji, które wstępnie planowane były na wdrożenie do produkcji kartuszy.