Komunikaty prasowe

PLAST-BOX odnotowuje ciągły wzrost wyników finansowych

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST – BOX S.A. podsumowało wstępnie sprzedaż w drugim kwartale bieżącego roku, odnotowując znaczący wzrost wyników finansowych. Ponad 23,34% przyrost obrotu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest bezpośrednią konsekwencją rozszerzania działań i ekspansji spółki na kraje Europy Wschodniej i Zachodniej.

Sprzedaż eksportowa PLAST – BOX w II kwartale 2011, w porównaniu do II kwartału 2010 roku, wzrosła o 21,14%. -„Staramy się wyjść poza rodzimy rynek i wzmocnić świadomość marki także w innych krajach. W dalszym regularnym zwiększaniu przychodów ma nam pomóc otwarta na początku września nowa fabrykę Plast – Box S.A. w Czernihowie.” – tak wzrastającą sprzedaż komentuje Grzegorz Pawlak, Prezes i Dyrektor Zarządzający giełdowej spółki PLAST-BOX S.A.

Szacuje się, że poziom sprzedaży produktów wyprodukowanych w starej i nowo powstałej fabryce w Czernihowie do końca 2011 podniesie się do ok. 30 mln zł. W połączeniu z produkcją fabryki polskiej wzrost ten znacząco wpłynie na pozycję spółki Plast – Box S.A. na rynku polskim i ukraińskim.

Łączny wzrost sprzedaży spółki PLAST – BOX S.A. za pierwsze półrocze 2011 roku w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym wynosi 19,52% z czego 25,33 % stanowi przyrost sprzedaży w kraju, a 13,81 % – z eksportu. Nieustanne podnoszenie innowacyjności zakładów produkcyjnych i wprowadzenie nowości produktowych sprzyja konsekwentnej realizacji strategii rozwoju spółki oraz ciągłej rynkowej ekspansji, która wyraża się stałym wzrostem wyników finansowych spółki.