Komunikaty prasowe

Plast-Box ogłasza dobre wyniki

Zarząd spółki akcyjnej Plast-Box, producenta opakowań z tworzyw sztucznych, jednego z liderów rynkowych w swojej branży, zdecydował się opublikować podstawowe informacje z szacunkowych wyników finansowych za 2016 rok.

Według wstępnych danych finansowych w minionym 2016 roku grupa kapitałowa Plast-Box z siedzibą w Słupsku uzyskała 152,7 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 10,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Jednocześnie w 2016 roku spółka matka wypracowała jednostkową roczną sprzedaż na poziomie 135,6 mln zł oraz jednostkowo zysk netto w wysokości 6,6 mln zł.

Zarząd Plast-Box S.A. poinformował także, że zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości z ubiegłego roku, to jest w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł na jedną akcję, co przekłada się na kwotę w wysokości 3,77 mln zł.

– Po publikacjach wyników spółki w trakcie 2016 roku dobre informacje z Plast-Boksu nie są dla inwestorów niczym nowym – komentuje wiceprezes zarządu Krzysztof Pióro. – Publikujemy niezaudytowane podstawowe liczby, tak jak w lutym jedenaście miesięcy temu, i tak jak wtedy powiadamiamy o tym, że wciąż chcemy być spółką dywidendową. Staramy się w ten sposób tworzyć dobrą praktykę, z której akcjonariusze mogą być zadowoleni.