Komunikaty prasowe

Plast-Box podnosi prognozę przychodów na 2013 rok

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, prognozuje na 2013 r. wzrost przychodów do 144 532 tys. zł, a nie jak wcześniej zakładano do 129 539 tys. zł. Według zaktualizowanej prognozy w bieżącym roku EBITDA ma wynieść 17 795 tys. zł, zysk brutto 7 672 tys. zł, a zysk netto 6 550 tys. zł.

– Nasza spółka systematycznie się rozwija, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych uzyskiwanych w 2012 roku. Mamy solidne podstawy do dalszych wzrostów. W ostatnich trzech latach przeprowadziliśmy inwestycje o wartości ponad 40 mln zł, w efekcie dysponujemy zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym i możemy oferować coraz lepsze oraz bardziej konkurencyjne produkt. Dzięki temu z powodzeniem wygrywamy starania o wymagających klientów nie tylko w Polsce, ale też w Europie Zachodniej oraz w Rosji i na Ukrainie. Co istotne, nie spoczywamy na laurach, tylko aktywnie poszukujemy nowych klientów i walczymy o nowe rynki. To ma bezpośrednie przełożenie na wyniki i pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Dlatego po przeanalizowaniu obecnej sytuacji widzimy potencjał do znacznie większego wzrostu niż zakładano w 2010 roku – komentuje Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA.

– Jednocześnie urealniliśmy prognozowany w 2010 roku poziom EBITDA, zysku brutto i netto. Przyjęte przed trzema laty założenia dotyczące kursów walut i cen surowców, polipropylenu i polietylenu, nie potwierdziły się. Zresztą prognozowana wówczas rentowność EBITDA na poziomie 17,6%, rentowność brutto w wysokości 11,9% oraz rentowność netto 9,3% muszą wyglądać mało realistycznie dla każdego, kto obserwuje poziomy rentowności nawet w bardzo dobrych spółkach produkcyjnych. Obecne prognozy są w moim przekonaniu realne, a jednocześnie wciąż bardzo satysfakcjonujące dla naszych inwestorów, bowiem mówią o znaczących wzrostach wartości zysków w kolejnym roku przy stopie EBITDA 12,3% i zysku netto 4,5% – dodaje Krzysztof Pióro.

Prognoza Plast-Boxu na ubiegły rok przewiduje przychody na poziomie 121 024 tys. zł, EBITDA w wysokości 13 861 tys. zł, 4 948 tys. zł zysku brutto i 4 049 tys. zł zysku netto. Po 9 miesiącach 2012 roku spółka wypracowała 93 130 tys. zł przychodów, 3 849 tys. zł zysku brutto i 3 227 tys. zł zysku netto. Osiągnęła przy tym EBITDA na poziomie 10 866 tys. zł.