Komunikaty prasowe

Plast-Box: Podsumowanie 2010 roku na rynku tworzyw sztucznych oraz prognozy

W porównaniu z rokiem ubiegłym, dynamika wzrostu rynku tworzyw sztucznych w 2010 roku bez wątpienia była znacznie lepsza. Wciąż jednak nie osiągnęła poziomu sprzed kryzysu. Plast-Box prognozuje, że rok 2011 będzie pod tym względem przełomowy dla branży.

Rok 2010 był generalnie rokiem umiarkowanego wzrostu dla przetwórców tworzyw sztucznych. Według analityków rynku tworzyw zwiększenie przerobu wyniosło do 2%. Należy jednak oczekiwać, że w kolejnych latach dynamiki poprawi się nawet do 6% w skali roku. Jedną z zauważalnych tendencji w 2010 roku były działania mające na celu podniesienie ekonomiki transportu i magazynowania, głównie za pośrednictwem odchudzania opakowań i zmian konstrukcji, umożliwiających sztaplowanie.

Wśród rzeczywistych priorytetów producentów znalazła się także ekologia. Współczesna produkcja tworzyw sztucznych zaczęła być coraz częściej rozwijana w oparciu o dodatki biodegradowalne i barierowe.

Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania rynku była ponadto znaczna indywidualizacja projektów oraz rozszerzanie palety produktów.

W zakresie zdobień na popularności zyskały także systemy etykietowe – metalizowane IML, które zaczęto produkować masowo. Nierozerwalne łączenie etykiety z opakowaniem, wykonanych z tego samego materiału, zwiększa wysoką jakość produktu. Dzięki tej innowacyjnej metodzie wyrób może zostać poddany procesowi recyklingu w całości.

W roku bieżącym odbiorcy opakowań spółki z kluczowych branż odnotowali wzrosty sprzedaży na poziomie 6 – 7% i oczekują jeszcze lepszych wyników od roku 2011. Przekłada się to bezpośrednio na ich potrzeby zakupowe opakowań i wpływa na dobre prognozy dla rynku tworzyw sztucznych.

– W 2011 roku oczekujemy ożywienia w naszej branży. Składa się na to kilka czynników, takich jak wzrost zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w przemyśle jako wypadkowa ożywienia gospodarek europejskich po okresie kryzysowym i poprawy koniunktury w branży spożywczej i chemicznej. W miarę rosnącej liczby produktów, służących zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa, rosnąć będzie też liczba wyrobów z tworzyw sztucznych. Szacujemy, że po roku 2009, kiedy to średni spadek PKB w krajach Unii wyniósł 4%, sprawdzą się prognozy analityków i w tym roku możemy spodziewać się wzrostu na poziomie 1%, a w kolejnych latach dalszego ożywienia, średnio do 3%. Liczymy, że dzięki temu zostanie przywrócony dotychczasowy trend wzrostowy w przerobie tworzyw sztucznych na poziomie 7% w skali roku – mówi Artur R. Skonieczny, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu Plast-Box.

Rynek powinien się spodziewać w dalszym ciągu rozwoju trendu powiązanego z produkcją ekologiczną, czystą i bezpieczną. Celem wielu firm z branży będzie opracowywanie produktów coraz bardziej przyjaznych środowisku. Przykładem na to może być ostatnia paryska premiera wiader dwu-składnikowych jednego ze światowych koncernów opakowaniowych. Wyrób z tworzywa pierwotnego zmieszanego z regranulatem cechuje się zarówno walorami ekologicznymi, jak i pozwala zoptymalizować koszty.

W miarę rosnących indywidualnych potrzeb klientów, jak i wzrostu konkurencyjności samych produktów, można się spodziewać rozwoju w kierunku stylistyki i designu wyrobów. Przyczyni się to do urozmaicenia całego rynku. W branży dominować będzie także tendencja do dalszego ulepszania dotychczasowych procesów oraz optymalizacji kosztów.

– Część obecnych zdolności produkcyjnych zakładu polskiego przenosimy na tereny bardziej atrakcyjne kosztowo, na Ukrainę. Oznacza to dla naszych klientów z tego rejonu lepsze rozwiązania logistyczne. Jednocześnie zwiększamy poziom inwestycji w najnowocześniejsze rozwiązania związane ze zdolnościami produkcyjnymi w Polsce. Jesteśmy dodatkowo na etapie poprawy wydajności już istniejących instalacji w Słupsku. Dzięki temu, spodziewamy się nie tylko obniżenia bezpośrednich kosztów produkcji w obu zakładach, ale również spadku kosztów surowców poprzez wzrost skali zakupów – podsumowuje Jarosław Koźlik, Prezes Zarządu Plast-Box.