Newsy & Wydarzenia

Plast-Box rozwija zakład na Ukrainie

W ramach realizacji pierwszego etapu strategii rozwoju grupy, Plast-Box zakupił pod koniec 2010 roku nową wtryskarkę marki Husky o sile zamykania 800 ton do swojego ukraińskiego zakładu. Spółka pracuje ponadto nad poprawą efektywności wykorzystywania dotychczasowych maszyn. Zarząd prognozuje, że dzięki takim działaniom wydajność zakładu na Ukrainie do końca 2012 roku roku wzrośnie dwukrotnie.

Nowa maszyna przyczyni się do zwiększenia mocy produkcyjnych i do możliwości poszerzenia palety asortymentowej o nowe produkty. Będzie ona wykorzystana do produkcji wyrobów gospodarstwa domowego, we współpracy z jednym z głównych odbiorców Plast-Boxu, z Curverem. Rozruch maszyny ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku ukraińskiego, Plast-Box intensyfikuje swoje działania na wschodzie. Szeroki program inwestycyjny na Ukrainie wiąże się z dużym potencjałem chłonności tamtejszego rynku przy jednocześnie jego małym stopniu nasycenia. Długofalowa strategia zakłada rozwój zgodny z tempem wzrostu rynku, czyli podążanie za jego rosnącymi potrzebami.

– Jesteśmy partnerem dla większości koncernów międzynarodowych, które uruchamiają lub planują uruchomić produkcję na wschodzie. Dla producentów materiałów budowlanych, możliwość zakupu sprawdzonych produktów na terenie Ukrainy, wiąże sie z unikaniem dodatkowych kosztów w postaci cła i drogiego transportu – co ma miejsce w przypadku zakupu opakowań z kraju należącego do UE – stwierdza Grzegorz Pawlak, Dyrektor Generalny Plast-Box Ukraina i członek zarządu słupskiego Plast-Box.

Spółka nieustannie pracuje nad dalszymi możliwościami realizacji zapotrzebowania rynkowego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Do nowej hali na Ukrainie w maju ma trafić kolejna nowa wtryskarka o sile zamykania 1000 ton oraz dodatkowe dwie używane maszyny z zakładu w Słupsku.

– W zakładzie polskim nieustannie inwestujemy w bardziej wydajne maszyny niż dotychczas. Dzięki temu przyczyniamy się do poprawy konkurencyjności na rynku polskim i europejskim. W zakładzie ukraińskim, we współpracy z Curverem, zamierzamy bardzo mocno poszerzać asortyment, który jest przeznaczony do dystrybucji dla największej sieci handlowej na Ukrainie, Epicentrum – podkreśla Grzegorz Pawlak.

Do nowej hali na Ukrainie spółka przeniesie także w najbliższym okresie czasu pierwsze maszyny ze starego zakładu. Dzięki temu poprawiona zostanie efektywność wykorzystania siedmiu wtryskarek pozostałych w starej hali.