Komunikaty prasowe

Plast-Box Ukraina: kurs hrywny a wyniki spółki

Plast-Box Ukraina, spółka zależna słupskiego Plast-Boxu, będącego jednym z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wypracowała w 2014 roku zysk operacyjny w wysokości 29,4 mln hrywien. Niemniej jednak w związku z osłabieniem hrywny w IV kwartale, zysk ten nie pozwolił pokryć w całości strat wynikających z różnic kursowych naliczonych w minionym roku, których wartość na koniec grudnia sięgnęła 33,1 mln hrywien. Tym samym Plast-Box Ukraina odnotowała w 2014 roku stratę netto na poziomie 4 mln hrywien. By minimalizować wpływ wahań kursowych na wyniki spółka zamierza kontynuować działania podjęte w 2014 roku, dodatkowo rozszerzając ich zakres o nowe rozwiązania z obszaru finansów.

– Po dziewięciu miesiącach 2014 r. udało nam się pokryć straty wynikające z wahań kursowych w tym okresie, jednak w związku z silną dewaluacją hrywny w IV kwartale zeszłego roku nasze działania nie przyniosły w pełni oczekiwanych rezultatów. W tym świetle zdecydowaliśmy się podjąć nowe środki zaradcze, by ograniczać wpływ wahania kursu hrywny na wyniki i będziemy rozszerzać dotychczasowe działania o nowe rozwiązania z zakresu finansów. Oczekujemy, że te decyzje pozwolą na stabilizację sytuacji ukraińskiej spółki, a także pozytywnie przełożą się na jej wyniki w kolejnych okresach. To tym bardziej istotne, bo Plast-Box Ukraina stanowi dla nas istotny przyczółek dla rozwoju na rynkach wschodnich, gdzie w dalszym ciągu chcemy działać – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.

Równolegle spółka Plast-Box realizuje jednostkowe wyniki zgodnie z przyjętymi przez zarząd założeniami. Jak pokazują wstępne wyniki, po IV kwartałach minionego roku wypracowała przychody na poziomie 119,9 mln zł i 3,7 mln zł zysku netto.