Komunikaty prasowe

Plast-Box Ukraina z 8,5 mln hrywien zysku w II kwartale 2014 r.

Plast-Box Ukraina, spółka zależna słupskiego Plast-Boxu będącego jednym z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wypracowała po 6 miesiącach br. zysk operacyjny w wysokości 16,8 mln hrywien, z tego 12,2 mln hrywien w drugim kwartale. W rezultacie Plast-Box Ukraina pokryła już większą cześć strat na różnicach kursowych z pierwszego kwartału spowodowanych gwałtownym osłabieniem hrywny wskutek niestabilnej sytuacji na Ukrainie. Dzięki osiągnięciu 8,5 mln hrywien zysku netto w II kwartale tego roku Plast-Box Ukraina zmniejszyła stratę netto z -12,2 mln hrywien w pierwszym kwartale br. do -3,7 mln hrywien na koniec czerwca br. i oczekuje dalszej poprawy wyników w kolejnych okresach.

– Już w pierwszym kwartale zaczęliśmy wdrażać działania mające na celu zminimalizowanie wpływu różnic kursowych na działalność naszej spółki na Ukrainie. Zdecydowaliśmy się miedzy innymi podnieść ceny i dostosować je do aktualnego kursu euro. Skróciliśmy też terminy płatności, by ograniczyć wpływ ewentualnych wahań walut na nasze wyniki. Kroki te spotkały się z pełnym zrozumieniem zdecydowanej większości naszych klientów, dzięki czemu możemy kontynuować działalność na Ukrainie na satysfakcjonujących nas warunkach – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. – Wyniki pokazują, że dzięki przyjętej polityce handlowej nasza działalność na Ukrainie jest zyskowna nawet w sytuacji toczącego się w tym kraju konfliktu i to na tyle, że szybko odrabiamy straty z pierwszego kwartału. Zamierzamy dalej pracować na bezpiecznych dla nas zasadach, co pozwoli nam poprawiać wyniki w kolejnych okresach. Jednocześnie bardzo dobre wyniki osiąga też nasza słupska spółka, która w I półroczu tego roku odnotowała na poziomie jednostkowym 61,6 mln zł przychodów i 1,9 mln zł zysku netto – wyjaśnia Grzegorz Pawlak. – Przyjęte przez nas zasady działalności na Ukrainie są akceptowane przez naszych partnerów, którzy również muszą uwzględniać w swojej działalności specyficzne uwarunkowania. Niemniej trzeba mieć świadomość, że na większości terytorium Ukrainy życie toczy się normalnie, a ludzie kupują żywność i artykuły chemiczne, do których dostarczamy nasze produkty. Nasi klienci regularnie odbierają od nas kolejne dostawy towarów, bo jesteśmy dla nich bardzo ważnym partnerem na tym rynku, oferującym wysokiej jakości opakowania w europejskiej jakości. Stąd nasze postrzeganie tego rynku mimo trudnej sytuacji politycznej jest optymistyczne – dodaje prezes Plast-Boxu.