Komunikaty prasowe

Plast-Box: wpływ kursu hrywny na wyniki

Zgodnie z zobowiązaniem złożonym przez Plast-Box w raporcie bieżącym nr 21/2014 z 20 lutego br., zarząd spółki przekazał na rynek informacje dotyczące wpływu kursu hrywny na wyniki.

– Choć jak informowaliśmy wcześniej, wydarzenia na Ukrainie nie miały przełożenia na realizowaną przez nas sprzedaż, to na wyniki naszej ukraińskiej spółki w I kwartale tego roku istotny wpływ miało naliczenie ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych spowodowanych osłabieniem kursu hrywny wobec euro. By ograniczać wpływ tego zjawiska na nasze wyniki, wprowadziliśmy tymczasowo zmiany polegające na współpracy z podmiotami, które akceptują warunki handlowe dopasowane do aktualnej sytuacji walutowej. Zmiany te mają charakter przejściowy i większość naszych partnerów je rozumie. Jednocześnie celem tych działań jest utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej Plast-Box Ukraina. W chwili, gdy kurs hrywny się ustabilizuje, a sytuacja za naszą wschodnią granicą się uspokoi, będziemy kontynuować rozwój na tym rynku. Spodziewamy się też, że w kolejnych miesiącach będziemy w stanie nadrobić różnice kursowe dzięki wyższym marżom uzyskiwanym po podniesieniu cen przez Plast-Box Ukraina. Jednocześnie sytuacja ukraińskiej spółki nie wpływa na działalność operacyjną Plast-Boxu w Polsce – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.