Komunikaty prasowe

Plast-Box – wzrost zysku netto o blisko 90% po 3 kw. 2013

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, odnotował po 3 kwartałach br. wzrost skonsolidowanych przychodów do poziomu 115 mln zł, czyli o 23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie grupa znacząco zwiększyła rentowność. Na koniec września zysk operacyjny wzrósł r/r o 66% i wyniósł 9,71 mln zł, zaś zysk netto zwiększył się r/r aż o 89% i osiągnął wartość 6,1 mln zł. Skonsolidowany wynik EBITDA w tym okresie wyniósł blisko 15 mln zł, co stanowiło wzrost o 38% r/r. Zwiększenie wyników przez Plast-Box to efekt konsekwentnego rozwoju realizowanego w ciągu roku, w tym dobrego trzeciego kwartału. Od lipca do września br. grupa odnotowała bowiem skonsolidowane przychody w wysokości 39,51 mln zł (+19% r/r), zysk operacyjny wzrósł do 3,77 mln zł (+65% r/r), a zysk netto do 2,13 mln zł (+81%).

– Nasze wyniki pokazują, że przyjęta strategia rozwoju przynosi bardzo dobre efekty. Dzięki programowi inwestycyjnemu zrealizowanemu w ostatnich czterech latach o wartości blisko 60 mln zł, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie pracujemy na nowoczesnych i wydajnych maszynach. W rezultacie możemy oferować klientom światowej jakości produkt i w tym obszarze poszukiwać przewag konkurencyjnych, a cenę utrzymywać na odpowiednim poziomie. Wzrosty, które notujemy po trzech kwartałach to przede wszystkim efekt dalszego rozwoju eksportu. Nasza sprzedaż do krajów UE wzrosła w tym okresie o ponad 20% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a do krajów Europy Wschodniej o blisko 50%. Mimo iż w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku sprzedaż w Polsce utrzymała się na zbliżonym poziomie, w trzecim kwartale odnotowaliśmy wzrost sprzedaży krajowej o 12% rok do roku. Dobre wyniki osiągnięte po trzech kwartałach tego roku tym bardziej nas cieszą, że osiągnęliśmy je w niesprzyjających okolicznościach rynkowych, charakteryzujących się zwłaszcza wysokim poziomem cen surowca – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.

Plast-Box opublikował również jednostkowe wyniki za październik br. Po 10 miesiącach br. słupski producent odnotował jednostkowe przychody na poziomie 96,34 mln zł, co stanowiło wzrost o 13% r/r. EBITDA spółki zwiększyła się w tym okresie o 13,5% do 9,6 mln zł, a zysk netto o ponad 30% do poziomu 3,55 mln zł. Tylko w październiku Plast-Box odnotował wzrost jednostkowego zysku netto o 56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – w rezultacie wyniósł on 0,76 mln zł.
Dynamiczny wzrost wyników finansowych notowany przez Plast-Box w kolejnych okresach spowodował, że spółka podniosła prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2013 rok. Według nowej prognozy przychody grupy Plast-Box w 2013 r. mają wynieść 145,6 mln zł, czyli o 18,3% więcej niż w ubiegłym roku, EBITDA ma osiągnąć wartość 18,78 mln zł, co stanowić będzie wzrost o 26% r/r, a zysk netto ma wzrosnąć do 7,4 mln zł, czyli o 54,8% r/r.