Komunikaty prasowe

Plast-Box: z dwucyfrową dynamiką sprzedaży

Grupa Plast-Box wciąż dynamicznie rośnie i notuje ponad 22% wzrost przychodów ze sprzedaży  pomimo niesprzyjających warunków na rynkach zaopatrzenia w surowce i materiały produkcyjne. Wyższe przychody, dywersyfikacja działalności i wzmocnienie potencjału to najważniejsze zadania zrealizowane przez Grupę w minionym półroczu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Plast-Box w I półroczu br. sięgnęły 124,5 mln zł wobec 101,8 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Przy dwucyfrowej dynamice sprzedaży Grupa zanotowała zysk netto na poziomie 5,9 mln zł, czyli o 8,7% wyższy niż w pierwszym półroczu 2020 roku. Wynik EBITDA w ujęciu półrocznym wyniósł 14,9 mln zł w stosunku do 16,7 mln zł uzyskanych w 2020 roku. 

Ostatnie miesiące to szereg wyzwań stojących przed przetwórcami tworzyw sztucznych. Obserwowany od grudnia 2020 roku niespotykany w ostatnich latach wzrost cen rynkowych kluczowego surowca, problem z dostępnością komponentów, co wiąże się ze wzrostem kosztów – nie pozwoliły nam powtórzyć wyniku EBITDA z 2020 roku – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Sytuacja Grupy po I półroczu pozostaje dobra, pomimo istotnego spadku rentowności zanotowanego rok do roku – dodaje.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki – matki w I półroczu br., przy dwucyfrowej dynamice wzrostu przychodów (35,5% r/r), wyniósł 2,2 mln zł wobec 2,6 mln zł zysku wygenerowanego w roku ubiegłym.

Plast-Box zwiększa przychody ze sprzedaży zarówno w kraju, jak i poza granicami. Rośnie udział eksportu w przychodach Grupy. Po 6 miesiącach 2021 roku obroty na rynkach zagranicznych były o 27,3% (15,2mln zł) wyższe niż przed rokiem, zaś udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł 56,9%. Z kolei w Polsce sprzedaż wzrosła o 16,4% r/r do 53,6 mln zł stanowiąc tym samym 43,1% skonsolidowanych przychodów.

Grupa przeznaczyła w ostatnim czasie znaczące nakłady finansowe na rozwój zakładów produkcyjnych w Polsce i na Ukrainie, w tym wzrost mocy produkcyjnych, udoskonalenie jakości wyrobów oraz optymalizację kosztów wytwarzania. W minionym półroczu pracowano m.in. nad modernizacją, w tym automatyzacją, i rozbudową linii produkcyjnych, reorganizacją struktury sieci sprzedaży, umocnieniem synergii produktowych na wybranych rynkach aktywności, wykorzystując optymalnie potencjał spółek.

– Mamy silną pozycję rynkową, jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni na rynkach europejskich i światowych, znajdujemy nowe nisze, adaptujemy dostępne technologie do nowych zastosowań. Chcemy nadal zwiększać skalę, jednocześnie zwracając uwagę na stabilną rentowność. Widzimy dalsze, ogromne możliwości rozwoju nie tylko w Polsce, ale także zagranicą, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stwierdza Grzegorz Pawlak. 

Produkcja Plast-Box realizowana jest w trzech fabrykach zlokalizowanych w Słupsku, Urszulinie (k. Warszawy) oraz Czernihowie (Ukraina). Grupa działa na rynku polskim i za granicą od niemal 4 dekad, zatrudniając ponad 460 osób. W 2004 roku z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.