Komunikaty prasowe

Plast-Box z dwucyfrowym wzrostem wyniku

Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, odnotował znaczny wzrost wyników finansowych w I połowie 2019 roku. Zysk netto Grupy po 6 miesiącach roku sięgnął 4,3 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy od wyniku za analogiczny okres 2018 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 32,2%, do 111,9 mln zł, w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł w tym czasie do 13,1 mln zł i był wyższy o 84,6% r/r.

W ujęciu jednostkowym Plast-Box S.A. – spółka matka w Grupie Kapitałowej Plast-Box i jednocześnie podmiot zarządzający, I półrocze br. zakończyła względem roku ubiegłego wyższym o 79,8% wynikiem EBITDA (stopa EBITDA 9,9%) oraz zyskiem netto 3,8 mln zł, przy przychodach na poziomie 78,8 mln zł.

– Budowana przez ostatni rok struktura Grupy Plast-Box i osiągnięte kompetencje, poprzez zrealizowanie pod koniec ubiegłego roku akwizycji, gwarantują nam realizację strategii wzrostu wartości ekonomicznej, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach tego roku – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Pomimo wysokich cen surowców, wzrostu kosztów pracy i energii, osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty na wszystkich poziomach rentowności – informuje.

Po 6 miesiącach br. Grupa zwiększyła sprzedaż krajową o 51,0% do poziomu 49,9 mln zł, generując w ten sposób 44,6% obrotów Grupy. Poza rozwojem w kraju priorytetowy pozostaje rynek eksportowy, gdzie w I połowie 2019 roku Plast-Box rok do roku zwiększył sprzedaż o 20,2%.

– Od lat skutecznie realizujemy strategię dotyczącą eksportu, a także dywersyfikacji geograficznej. Dzięki temu możemy budować długofalowy, stabilny wzrost Grupy Plast-Box – podkreśla Grzegorz Pawlak.

Grupa Kapitałowa Plast-Box należy do czołówki producentów opakowań plastikowych w Polsce i w Europie. W skład Grupy wchodzą: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A., Plast-Box Ukraina Sp. z o.o., Plast-Box East Sp. z o.o., Plast-Box Development Sp. z o.o., Plast-Box Apartments Sp. z o.o. oraz Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości Sp. z o.o. Do Grupy należą 3 zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce i na Ukrainie, a jej siedziba główna mieści się w Słupsku. Plast-Box istnieje od 1983 r., od 2004 r. jest notowany na GPW.