Bez kategorii

Plast-Box z największym zyskiem w swojej historii

Plast-Box, jeden z liderów produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, sprzedający swoje produkty do większości krajów w Europie, osiągnął w 2015 roku historycznie najlepsze wyniki finansowe, wykazując 9,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto.
Jest to dynamiczny wzrost zysku w stosunku do 2014 roku, tj. o 241,2%. Przychody skonsolidowane osiągnęły 140,2 mln zł, a EBITDA uzyskała wartość 20 mln zł, przy stopie EBITDA 14,5% , co w tej branży stanowi wysoki poziom.

– Znaczny wzrost zysku grupy kapitałowej i wysoki poziom rentowności EBITDA w 2015 roku to duży sukces, zwłaszcza po wielu miesiącach wysokich cen surowca, czy dewaluacji kursu hrywny na Ukrainie, gdzie prowadzimy część naszych interesów – zauważa Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.

Stabilizowanie się sytuacji na Ukrainie sprzyjało w 2015 roku poprawie wyników spółki Plast-Box Ukraina, która przyniosła 20% przychodów grupy, i może pochwalić się wyrażonym w hrywnach 12,8% wzrostem sprzedaży, 8,4% wzrostem wartości EBITDA oraz wzrostem zysku netto do 7,1 mln UAH ze straty 4 mln UAH w 2014 roku.

– Sytuacja ekonomiczna na Ukrainie poprawia się, kierunek zmian jest pozytywny, co dobrze wpływa na obecne wyniki i perspektywy naszej spółki córki zlokalizowanej w Czernihowie. Jest to nowoczesna fabryka, którą chcemy z wieloletnią perspektywą wykorzystywać dla rozwoju grupy Plast-Box – mówi Krzysztof Pióro, wiceprezes zarządu Plast-Box S.A.

Spółka matka grupy kapitałowej Plast-Box zlokalizowana w Słupsku, przy przychodach wynoszących 121,7 mln zł, poprawiła zysk brutto na sprzedaży o 13,7% oraz wartość EBITDA o 17,3%. Spółka ta wypracowała 5,2 mln zł zysku netto, co stanowi wzrost o 38,8% w stosunku do roku ubiegłego.

Grupa Plast-Box systematycznie zwiększa eksport do krajów Unii Europejskiej. Sprzedaż eksportowa na rynki unijne po 12 miesiącach 2015 roku wzrosła o 11,4% do 50,0 mln zł i stanowiła 35,7% udziału w przychodach Grupy. Plast-Box dostarcza swoje produkty do zdecydowanej większości krajów europejskich, a eksport stanowi blisko 56,6% całkowitej sprzedaży. W 2015 roku wzrosła także sprzedaż krajowa o 9,5% r/r do poziomu 60,9 mln zł. Z powodów makroekonomicznych zmniejszyła się o 37,6% , do 28 mln zł, sprzedaż w kierunku wschodnim.

Główną pozycję asortymentową Plast-Boxu stanowią wyrafinowane, zamykane wiadra plastikowe, oferowane do renomowanych producentów w branżach spożywczej, chemicznej i budowlanej, których sprzedaż w 2015 roku zwiększyła się do 113,0 mln zł, tj. o 2,2% r/r, co przekłada się na 80,5% przychodów Grupy.

– Stale pracujemy nad poszerzaniem i wzmacnianiem oferty produktowej Plast-Boxu. Aktywnie pozyskujemy nowych klientów, walczymy o nowe rynki. Jak pokazał miniony rok zwiększamy efektywność naszej organizacji produkcyjnej, a na najbliższe lata planujemy duże inwestycje w maszyny. Nasze działania porządkuje strategia na lata 2016-2021. Myśląc o interesie akcjonariuszy zamierzamy co roku rekomendować wypłatę dywidendy – dodaje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.