Komunikaty prasowe

Plast-Box zdobywa Europę

Plast-Box, jeden z wiodących producentów opakowań z tworzyw sztucznych, w ciągu 9 miesięcy 2017 roku zwiększył skonsolidowane przychody o blisko 6% r/r do poziomu 122,8 mln zł wobec 116,2 mln zł uzyskanych w roku ubiegłym. Ponadto po 3 kwartałach br. grupa zanotowała wynik EBITDA sięgający 14,4 mln zł oraz zysk netto w wysokości 5,3 mln zł.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki matki Plast-Box S.A. w okresie pierwszych III kwartałów br. podniosły się do poziomu 105,6 mln zł, tj. o 2,9% r/r. W tym samym okresie ukraińska spółka-córka dostarczyła ponad 25% przychodów w grupie kapitałowej, znacząco poprawiając zyskowność. Plast-Box Ukraina odnotowała poprawę wyników we wszystkich obszarach, uzyskując r/r wyrażony w hrywnach 33,9 % wzrost sprzedaży,  35,1 % wzrost zysku netto a także wyższą wartość EBITDA o 19,4 %.

– Ukraina jest dla nas ważnym rynkiem, na którym działamy od 2004 roku –  informuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Poprawa sytuacji makroekonomicznej w tym kraju sprzyja interesom naszej fabryki zlokalizowanej w Czernihowie. Skutecznie wykorzystujemy dobrą koniunkturę i z powodzeniem prowadzimy biznes na tym obszarze  – dodaje.

Plast-Box znacząco buduje swoją pozycję w Europie Wschodniej, gdzie sprzedaż udało się wzmocnić o 23,9 % r/r, tj. do poziomu 32,3 mln zł. Opakowania Plast-Boxu dostarczane są do zdecydowanej większości krajów europejskich. Grupa systematycznie zwiększa eksport na rynki unijne. Od stycznia do września 2017 roku sprzedaż eksportowa do UE urosła o 6,2% do 44,0 mln zł. W efekcie udział sprzedaży do państw unijnych w tym do Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii w trakcie trzech kwartałów roku sięgnął 57,3% skonsolidowanych przychodów z eksportu.

– W ciągu 9 miesięcy br. udział eksportu w naszej sprzedaży wyniósł 62,6% – mówi Krzysztof Pióro, wiceprezes zarządu Plast-Box S.A.  – Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w Europie znajduje się w rosnącym trendzie, co daje nam duże szanse na dalszy rozwój. Działamy na ogromnym europejskim rynku, chcemy być znani jako spółka obejmująca swoją aktywnością biznesową całą Europę – stwierdza.

Główną pozycję asortymentową Plast-Boksu stanowią wyrafinowane, zamykane wiadra plastikowe, oferowane dla renomowanych producentów branży spożywczej, chemicznej i budowlanej, do których sprzedaż w okresie 3 kwartałów 2017 roku osiągnęła 98,3 mln zł, co przekłada się na 80% skonsolidowanych przychodów. Jednocześnie grupa zanotowała 7,2 % wzrostu sprzedaży skrzynek, plasowanych głównie na rynku spożywczym.