Komunikaty prasowe

Plast-Box zdobywa Finlandię

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, zwiększył w 2013 r. liczbę eksportowanych do Finlandii opakowań o 400% w stosunku do roku poprzedniego, przy jednoczesnym wzroście wartości sprzedaży na tym rynku o 492%. Odbiorcami produktów Plast-Boxu w tym kraju są zarówno firmy z branży chemicznej, jak i spożywczej. Obecnie największym fińskim klientem jest potentat branży chemicznej – Kilto oy, który kupuje wytwarzane w najnowszej technologii opakowania z obu fabryk Plast-Boxu: ze Słupska i z Czernihowa na Ukrainie. Spółka zakłada wzrost sprzedaży w Finlandii o kolejne 25% w 2014 r.

– Rynek fiński jest bardzo specyficzny nawet jak na Skandynawię. Trudno się na nim przebić ze względu na jego hermetyczność i konserwatyzm oraz silne ukierunkowanie na ochronę własnych produktów. Jednak jeśli już się na nim zaistnieje, klienci pozostają wierni wybranej marce. Finowie, podobnie jak Niemcy, mają też bardzo wysokie oczekiwania co do sprawności organizacyjnej firm, z którymi współpracują, terminowości dostaw oraz wysokiej jakości samego produktu. Dla nas jednak tego typu wymagania są standardem, co stanowiło przepustkę do podjęcia dostaw na rzecz fińskich firm – wyjaśnia Andrzej Sadowski, członek zarządu Plast-Box SA.

– Zakładamy dalsze zwiększanie eksportu do Finlandii w kolejnych latach, zarówno poprzez wzrost dostaw na rzecz obecnych klientów, jak również pozyskiwanie nowych kontrahentów. W perspektywie najbliższych miesięcy planujemy nawiązanie tam współpracy z lokalnym dystrybutorem, co z pewnością pozwoli nam jeszcze skuteczniej docierać z ofertą do fińskich firm. Już prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami w tym zakresie – dodaje Andrzej Sadowski.

Plast-Box eksportuje produkty do Finlandii od 2012 roku. Jest to jeden z 30 krajów europejskich, w których wykorzystywane są opakowania Plast-Boxu. Trafiają one niemal do wszystkich państw unijnych, a także do Rosji i innych krajów Europy Wschodniej. W 2013 r. eksport stanowił blisko 70% sprzedaży Plast-Boxu.