Komunikaty prasowe

Plast-Box znów zwiększa sprzedaż

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, po dwóch miesiącach 2013 roku osiągnął 15,26 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 7,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Od początku tego roku do końca lutego spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 0,27 mln zł oraz 0,22 mln zł zysku netto, zaś EBITDA wyniosła 1,33 mln zł. W lutym br. jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 7,86 mln zł, EBITDA 0,67 mln zł, zysk brutto 0,24 mln zł, a zysk netto 0,19 mln zł.

– Sprzedaż i rentowności w ujęciu jednostkowym, które odnotowaliśmy w dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku, są zgodne z oczekiwaniami zarządu zapisanymi w budżecie na ten rok. Prognoza pozostaje zatem niezagrożona. Pragnę dodać, że w pierwszych trzech miesiącach roku duży ciężar wzrostu grupy kapitałowej Plast-Box spoczywa na naszej fabryce i spółce córce zlokalizowanej na Ukrainie, ale ten wpływ będzie widoczny dopiero przy publikacji wyników skonsolidowanych za pierwszy kwartał – komentuje Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA.

– W ubiegłym roku pierwszy kwartał był dla Plast-Boxu nadzwyczaj udany, stąd porównanie do niego obecnego kwartału obarczone jest efektem wysokiej bazy. W tym roku branża zmaga się z wysokimi cenami surowca oraz ostrą i przedłużającą się zimą. Jej skutkiem jest mniejsza sprzedaż w niektórych segmentach rynku, w branży budowlanej, ale również spożywczej – wyjaśnia Krzysztof Pióro.

Zgodnie z prognozą, grupa Plast-Box powinna osiągnąć w 2013 r. wzrost skonsolidowanych przychodów do 144,53 mln zł oraz zwiększenie EBITDA do 17,80 mln zł. Zysk brutto ma wynieść 7,67 mln zł, a zysk netto 6,55 mln zł. Prognoza na 2012 rok zakłada wypracowanie 4,95 mln zł zysku brutto i 4,05 mln zł zysku netto, przy 121,02 mln zł skonsolidowanych przychodów i EBITDA na poziomie 13,86 mln zł. Publikacja rocznych wyników skonsolidowanych nastąpi 20 marca br.