Komunikaty prasowe

Plast-Box znów zwiększa zyski

Plast-Box, jeden z liderów produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, wypracował w pierwszym kwartale 2016 roku zysk netto o 169% wyższy niż rok wcześniej.

Od stycznia do marca 2016 roku Plast-Box uzyskał 35,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, 5,5 mln zł EBITDA i 1,95 mln zł zysku netto. Stopa EBITDA wyniosła 15,5%, a stopa zysku netto 5,5%.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego kwartału 2016 roku. Wzrost zysku netto o 169%, w stosunku do pierwszego kwartału 2015 roku, wysokie stopy EBITDA i zysku netto, to dobre sygnały dla inwestorów. Chcemy aby po 2015 roku, w którym uzyskaliśmy rekordowo dobre wyniki, rok 2016 również zakończył się sukcesem dla grupy kapitałowej Plast-Box – oświadcza Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.

Zarząd Plast-Box S.A. podjął uchwałę i raportem z dnia 19 kwietnia br. poinformował o rekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2015 rok w wysokości 0,09 zł za akcję. Wypłata dywidendy ma nastąpić w dniu 13 czerwca, o czym ostatecznie zdecyduje ZWZ.

– Od 2013 roku spółka corocznie wypłaca dywidendę i zamierza tak czynić przez następne lata, co w ocenie zarządu, w obecnej sytuacji na rynku jest dla akcjonariuszy szczególnie ważne – mówi wiceprezes Krzysztof Pióro. – Jesteśmy mocną spółką z wielkimi perspektywami, obecnie poważnie niedowartościowaną. Warto kupować nasze akcje – dodaje K.Pióro.