Komunikaty prasowe

Plast-Box zwiększa eksport do Francji o ponad 20%

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, systematycznie zwiększa eksport do Francji. W 2012 roku dostarczył tam ponad 1,8 mln opakowań, co stanowiło wzrost o 21% w stosunku do poprzedniego roku. W pierwszym kwartale br. spółka zwiększyła sprzedaż na ten rynek o kolejne 23% i spodziewa się wzrostów na podobnym poziomie w kolejnym kwartale. W okresie pierwszych trzech miesięcy br. Plast-Box odnotował wzrost udziału sprzedaży eksportowej w przychodach do poziomu 67,5%. Na koniec 2012 roku udział ten wynosił 62,3%.

Plast-Box sprzedaje swoje produkty we Francji od 1998 roku. Finalnymi odbiorcami opakowań produkowanych w słupskiej fabryce są znane światowe koncerny, ale także wiele małych i średnich firm działających na tym rynku. Przez lata Plast-Box dostarczał do Francji przede wszystkim produkty dedykowane branży chemicznej. Od zeszłego roku sprzedaje tam również opakowania dla branży spożywczej i upatruje w tym obszarze potencjału do dalszych dynamicznych wzrostów.

– W zeszłym roku firmy z branży spożywczej stanowiły największą grupę naszych odbiorców, nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą, bo tam trafiło ponad 60% naszej produkcji. Zbudowaliśmy więc w ostatnich latach – obok branży chemicznej, z którą przez wiele lat była kojarzona nasza spółka – drugi równie silny filar biznesowy. Produkowanie opakowań dla branży spożywczej wymaga spełniania dodatkowych warunków w zakresie chemicznego bezpieczeństwa produktów i higieny w trakcie procesów produkcyjnych. Wszystkie te elementy są w naszej fabryce na światowym poziomie. Mamy nowoczesne produkty, wytwarzane przy pomocy form zaprojektowanych i zbudowanych przez wiodące wyspecjalizowane w tym firmy w Europie, a produkcja odbywa się na urządzeniach nowej generacji. W rezultacie skutecznie konkurujemy wydajnością i jakością z liderami europejskimi. Sukces na rynku francuskim jest tego najlepszym dowodem – komentuje Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA.

Plast-Box eksportuje opakowania do 30 krajów europejskich. Sprzedaż do Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2013 br. wzrosła o 5,7% i stanowiła 43,5% produkcji eksportowej. Jeszcze dynamiczniej, bo o 33,9%, wzrosła w tym okresie sprzedaż na rynki wschodnie, gdzie trafiło 56% eksportu. Największy udział w tym wzroście miała sprzedaż do Rosji i na Ukrainę.