Komunikaty prasowe

Plast-Box zwiększa zysk netto o 48%

Plast-Box, jeden z wiodących producentów opakowań z tworzyw sztucznych, sprzedający swoje produkty do większości krajów w Europie, wypracował narastająco za III kwartały 2015 roku skonsolidowany zysk netto o wartości blisko 5 mln zł, czyli o 48% więcej niż rok wcześniej. Ponadto od stycznia do września 2015r. zysk brutto grupy Plast-Box zwiększył się o 58% r/r i osiągnął wartość ponad 6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 9 miesięcy wyniosły 108 mln zł wobec 111,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość EBITDA wypracowana w tym czasie osiągnęła 15 mln zł, przy 13,9% marży EBITDA.

Spółka matka grupy kapitałowej Plast-Box zlokalizowana w Słupsku, przy przychodach na poziomie ubiegłego roku, poprawiła zysk brutto na sprzedaży o 10,2% oraz wartość EBITDA o 9,9%. Natomiast spółka córka na Ukrainie może pochwalić się 14% – owym wzrostem sprzedaży wyrażonym w hrywnach, wzrostem zysku brutto na sprzedaży o 9,8% i wartości EBITDA o 12,9% (także UAH).

– Stabilizowanie się sytuacji na Ukrainie sprzyja poprawianiu wyników naszej spółki córki, choć po uwzględnieniu, rok do roku, spadku wartości hrywny w stosunku do złotówki, rezultaty te prezentują się dużo skromniej. Spółka matka wyraźnie poprawiła rentowności – skupienie się na efektywności przyniosło dobry efekt. Wzrost zysku całej grupy kapitałowej za 9 miesięcy 2015 roku, osiągnięcie 4,6% stopy zysku netto, to dobra informacja po kilku miesiącach rekordowo wysokich cen surowca – zauważa Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA.